152-0341/02 – Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A (MDGTPA)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) Umět klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování. 2) Umět zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. 3) Umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku. 4) Umět ocenit podnik pomocí různých metod. 5) Umět aplikovat metodu Balanced Scorecard a model EFQM včetně syntézy a celkového hodnocení. 6) Umět diagnostikovat a odhadnout hodnotu podnikatelských sítí a klastrů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vysvětluje budoucím ekonomickým manažerům základy diagnostického myšlení zejména v základních oblastech globální diagnostiky podniku, kterými jsou podnik jako systém, bonita a hodnota podniku, silné a slabé stránky podniku, problémy a krize a příležitosti a potenciály. Jsou uváděny a vysvětleny praktické postupy, metody a techniky, které jsou použitelné pro stanovování diagnóz podnikových nemocí a jejich preventivní i následnou léčbu. Po absolvování předmětu bude student schopen hlavně analytického, syntetického a hodnotícího myšlení ve výše uvedených oblastech podniku.

Povinná literatura:

BLAHA,Z.S.; JINDŘICHOVSKÁ,I. Jak posoudit zdraví firmy. Praha: 2. vyd., Management Press, 1996. DAIGNE,J.F. Ozdravná opatření v podniku. Praha: HZ 1996. KAŠÍK,J. A KOL. Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 1996. KAŠÍK,J.; MICHALKO,M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2007. WOEHE,G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H. Beck 1995.

Doporučená literatura:

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. THOMPSON, M.; MIMICK, R. Business Diagnostics: The Canadian Edition. 2nd Edition. Trafford Publishing, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Diagnostika podniku - historický vývoj, základní pojmy 2. Podnik jako objekt diagnostikování 3. Podnik jako systém 4. Bonita podniku 5. Hodnota podniku 6. Problémy a krize podniku 7. Podnik světové třídy 8. Nevyužité potenciály podniku 9. Metody a techniky diagnostikování podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (60) 85
        Písemka Písemka 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku