152-0342/01 – Rozvoj podnikání A (RP-A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu je prezentovat celistvý pohled na podnikání s důrazem na jeho nové i netradiční formy. Předmět svým zaměřením aspiruje k rozšíření samostatnosti a tvořivosti posluchačů zejména v práci s odbornou literaturou, elektronickými prameny apod. Rozvíjí se schopnosti srovnání teoretických konceptů a praktických projevů podnikání. Přednáškové bloky věnují pozornost významným a novým trendům ve vývoji forem podnikání. Charakterizují jejich specifika zejména z pohledu uplatnitelnosti v podmínkách ČR a v kontextu evropských integračních tendencí. Praktická práce studentů je orientována na vypracování esejí s přihlédnutím k jejich specializaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmětu podává ucelený pohled na podnikání s důrazem na nové a netradiční formy podnikání. Aspiruje na zvětšení nezávislosti a kreativitu studentů, zejména v práci s odbornou literaturou, elektronickými zdroji atd. Rozvíjí schopnost konfrontovat teoretické koncepty s praktickými projevy v podnikové praxi. Přednáškové bloky jsou věnovány významným a novým trendům ve vývoji forem podnikání.

Povinná literatura:

1.LUDVÍK, L. a kol.: Rozvoj podnikání A. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 2.GIBSON, R. (editor): Nový obraz budoucnosti. Praha. Management Press, 1998. 3.JIRÁSEK, J. A.: Management budoucnosti. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.

Doporučená literatura:

Další literatura a prameny: 4. Barták, J.: Skryté bohatství firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. 5. Brown: Innovation, Entrepreneurship and Culture. 2004.ISBN 978843763468. 6. Dana, Léo-Paul: Handbook of Research on International Entrepreneurship. New ed. 2006 ISBN 9781845426552. 7. Dědina, J. – Odcházel, J.: Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 8. Hammer, M.: Agenda 21. Praha. Management Press, 2002. 9. Hisrich, R.D. – Peters, M. P.: Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 10. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. 11. Jirásek, J.: Transformační řízení. Praha: Grada, 1993. 12. Jirásek, J. A.: Agenda příštích let. Praha: Professional Publihing, 2006. 13. Kassay, Š.: Podnik a podnikanie. Podnikateĺské prostredie. Zmeny vlastnických štruktúr v období ekonomickej transformácie. Bratislava: Veda, 2006. 14. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 15. Kiernan, M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 16. Kotter, J.P.: Vedení procesu změn. Praha: Management Press, 2000. 17. KOTLER, P. – CASLIONE, J. A.: Chaotika. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. 18. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 19. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 20. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 21. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005. 22. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi zemí Evropské unie. Praha: Management Press, 1995. 23. Nový. I. a kol.: Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. 24. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007 Innovation and Performance in the Global Economy. ISBN: 978-92-64-03788-5. 25. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 26. Šmejkal, V.: Jak obstát v Evropě – Strategie podnikání na jednotném trhu EU. Praha: O-art, 2000. 27. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Brno: Computer Press, 1999. 28. Veber, J. – Srpová, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2005 29. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000 30. Veber, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-146-1. 31. Vymětalík, B.: Cesta k člověku. Praha: kriptum, 1993. 32. World Development Indicators 2007. World Bank, 2007. ISBN 9780821369593. Odborné časopisy, kupř. Moderní řízení, Ekonom, Hospodářské noviny aj. Upřesnění literárních pramenů dle témat a sdělení dalších studijních zdrojů bude prováděno na jednotlivých přednáškách a seminářích.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do předmětu 2. Úvod do nauky o podnikatelství 3. Obecná teorie rozvoje podnikání 4. Podnikatelský potenciál 5. Trendy v rozvoji podnikání 6. Podnikatelská teorie firmy 7. Identita, integrita, suverenita a mobilita v podnikání 8. Nová dimenze času a prostoru v podnikání 9. Speciální teorie rozvoje podnikání 10. Podnikatelské prostředí a podnikání 11. Specifika velkého malého a středního podnikání 12. Nestandardní a vícekriteriální formy podnikání 13. Specifika podnikání v euroregionálním prostředí 14. Synergické podnikání 15. Kolokvium nad studentskými esejemi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet   0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.