152-0343/03 – Rozvoj podnikání B (RP-B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je u studentů rozvinout poznatky a inženýrské dovednosti z problematiky rozvoje podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na Rozvoj podnikání A. Rozvíjí podnikatelskou diagnostiku jako jedno z východisek pro optimalizaci a harmonizaci forem podnikání. Praktickým cílem výuky je, aby si studenti osvojili vhodné metody a techniky k řešení vybraných úloh z problematiky rozvoje podnikání. Zabývá se otázkami podnikatelských potenciálů, volbou vhodných kritérií, vybranými metodami a postupy pro řešení harmonizačních úloh v podnikání. Průběžně získané poznatky uplatňují studenti při řešení semestrálního úkolu ve dvou až tří členných týmech.

Povinná literatura:

1. Ludvík, L. – Mikoláš, Z. – Wozniaková, Z.: Rozvoj podnikání B. Soubor prezentací odborných témat. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. 2. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Konkurenční potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:

3. Ludvík, L. – Mikoláš, Z.: Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání. Ostrava: Repronis, 2003. 4. Ludvík, L. – Mikoláš, Z. – Papalová, M.: Několik poznámek ke koncepci rozvoje podpory výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. In. Ekonomická revue č. 2/2005, str. 80 – 90. 5. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionální podnikatelského prostředí. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 6. Mikoláš, Z. a kol.: Podnikání a synergie. Ostrava. Repronis, 2002 7. Kašík, J. – Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 8. Kašík, J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J.Á.K., 1996. 9. Mezinárodní kol. autorů: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2005. 10. Konkurenceschopnost firem. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ethics a VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta, 2005. 11. Habr, J. – Vepřek, J.: Systémová analýza a syntéza (zdokonalování a projektování systémů). Praha: SNTL, 1986. 12. Fotr, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha, Management Press, 1992. 13. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha, Grada, 1995. 14. Kopčaj, A.: Řízení proudu změn. Ostrava: SILMA, 1999. 15. Mařík, M.:Oceňování podniku. Praha: Ekopress, 1996. 16. Kubr, M. a kol.: Poradenství pro podnikatele a manažery. Praha: CAPA, 1991. 17. Košťan, P. – Šuleř, O.: Firemní strategie. Praha: Computer press, 2002. 18. Jirásek, J.: Strategie. Umění podnikatelských vítěžství. Praha: Professional Publishing, 2002. 19. Jirásek, J. A.: Souboj mozků v řízení. Praha, 2004. 20. Souček, Z.: Úspěšné zavádění strategického řízení firmy. Praha: Professional Publishing, 2003. 21. Souček, Z.: Firma 21. století. Praha: Professional Publishing, 2005. 22. Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2003. 23. Kiernan, M.J.: Inovuj nebo nepřežiješ! Praha: Management Press, 1998. 24. Kotter, J.P.: Vedení procesu změny. Praha: Managent Press, 2000. 25. Johnson, G.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. 26. Kjell A. Nordström - Jonas Ridderstrale: Karaoke kapitalismus : nenapodobujte! v businessu vítězí odlišnost. Praha: Grada, 2005. 27. Vinš, P. – Liška, V.: Rating. Praha: C. H. Beck, 2005. 28. Kassay, Š.: Podnik svetovej triedy. Nové Zámky: Stratég, 2001 29. Toman, M.: Řízení změn. Praha: Alfa Publishing, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy a korespondenční úkoly

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
152-0342 RP-A Rozvoj podnikání A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Soudobé trendy a kritéria v rozvoji podnikání 2. Konkurenceschopnost v podnikání 3. Riziko a obranné mechanismy v podnikání 4. Vlastnické portfolio v rozvoji podnikání 5. Typologie metod a základy měření podnikatelského potenciálu 6. Metody pro analýzu, syntézu a prognózu rozvoje podnikání podnikového organismu 7. Metody a postupy pro hodnocení variant v rozvoji podnikání 8. Základy řízení projektů rozvoje podnikání 9. Ekonomie času a prostoru v rozvoji podnikání 10. Sítě v rozvoji podnikání a jejich efektivnost 11. Nové koncepty v rozvoji podnikání 12. Aktuální téma z teorie a podnikatelské praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                zápočet Jiný typ úlohy 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku