152-0345/03 – Speciální seminář (Specsem P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
SED02 doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je základní orientace studentů v problematice volby téma pro zpracování závěrečné diplomové práce. V semináři studenti v provázanosti na předpokládanou problematiku zadání diplomové práce, upřesňují téma a realizují přímý kontakt s podniky či firmami, kde jim bude umožněno získat praktické poznatky pro řešení závěrečné práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem je základní orientace studentů v problematice volby téma pro zpracování závěrečné diplomové práce.

Povinná literatura:

HENDL, Jan, Jakub SIEGL a Martin MOLDAN. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. Praha: Univerzita Karlova, 2019. ISBN 978-80-246-4305-2. KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma, 2022. ISBN 978-80-89132-70-6. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Petr SOUKUP. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9248-8. Aktuálně jsou vybírány a doporučovány potřebné tituly podle náplně předmětu. Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Literatura odpovídající tématu diplomové práce. OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0. ŠUBRT, Tomáš. Ekonomicko-matematické metody. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-762-7. TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. 2. vyd. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3535-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování předběžného zadání diplomové práce a seznamu literatury k budoucí diplomové práci.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Úvod do speciálního semináře -Druhy diplomových prací a výběr tématu. Kognitivně-intervenční cyklus jako základní rámec pro stanovení přístupu ke zvolenému tématu. -Projekt diplomové práce a pracovní plán. -Rozvržení a struktura diplomové práce. -Vyhledávání a excerpování relevantní odborné literatury. -Upřesňování tématu diplomové práce -Metodologie získávání a vyhodnocování podkladů a sběru dat. -Metodologie řešení projekčních problémů. -Tvůrčí přístupy při koncipování a psaní diplomové práce. -Psaní diplomové práce. Styly psaní. -Finalizace a formální úprava diplomové práce. -Nesnáze a bariéry při řešení diplomové práce. -Obhajoba diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Podmínky stanovuje vedoucí diplomové práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky stanovuje vedoucí diplomové práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní