152-0346/01 – Manažerská simulační hra (MSH)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM09 Ing. Petr Němčík
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět jak prostřednictvím interaktivní podnikatelské simulace řešit nastíněné problémy z oblasti řízení podniku. 2. Rozumět strategii hry v jednotlivých simulacích JA TITAN, VENSIM. 3. Určit odpovídající výši ceny, výroby, výdajů na marketing, kapitálových investic a výdajů na výzkum a vývoj tak, aby bylo dosaženo firemní rovnováhy. 4. Hodnotit dopady realizovaných rozhodnutí managementem studentských firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je postaven na týmové práci, přičemž každý tým představuje management firmy. Úkolem studentů je na základě realizovaných rozhodnutí dosáhnout firemní rovnováhy v simulacích a předstihnout konkurenci ve výši zisku, prodeje a velikosti podílu na trhu. Teoretický východiska prezentovaných odborných témat jsou konfrontována s praktickými zkušenostmi manažerů ve vybraných podnicích prostřednictvím videorozhovorů.

Povinná literatura:

BOSSEL, Hartmut. Systems and Models: Complexity, Dynamics, Evolution, Sustainability. Norderstedt: Books on Demand, 2007. 359 s. ISBN 978-3-8334-8121-5. PETERKOVÁ, Jindra. Využití konceptů inovací v průmyslovém podniku. SAEI, vol. 46. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. 200 s. ISBN 978-80-248-4072-7. VEBER, Jaromír. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 736 s. ISBN 978-80-7261-274-1.

Doporučená literatura:

BELZ, Horst, Marko SIEGRIST a Dana LISÁ. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2015. 375 s. ISBN 978-80-7367-930-9. JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 978-80-247-4337-0. PETERKOVÁ, Jindra. Evaluation of managerial simulation games benefit in teaching proces. In: Zieba, Malgorzata a Krzysztof Zieba. Innovative Approaches to Business Education. Horsens: Via University Denmark Horsens, 2014. 132 s. ISBN 978-87-996897-2-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Kurz: 152 346 Manažerská simulační hra

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Úvod do manažerské simulační hry 2. Strategie hry v jednotlivých simulacích včetně technického zabezpečení 3. Týmová práce. Time management 4. Řešení konfliktů 5. Měření výkonnosti podniku I 6. Měření výkonnosti podniku II 7. Manažerské dovednosti I 8. Manažerské dovednosti II 9. Strategie podniku v mezinárodním prostředí 10. Potenciál manažera 11. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout 12. Identita a etika manažera 13. Aktuální téma 14. Kolokvium

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  0
        Zkouška Zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku