152-0346/03 – Manažerská simulační hra (MSH)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět jak prostřednictvím interaktivní podnikatelské simulace řešit nastíněné problémy z oblasti řízení podniku. 2. Rozumět strategii hry v jednotlivých simulacích JA TITAN, VENSIM. 3. Určit odpovídající výši ceny, výroby, výdajů na marketing, kapitálových investic a výdajů na výzkum a vývoj tak, aby bylo dosaženo firemní rovnováhy. 4. Hodnotit dopady realizovaných rozhodnutí managementem studentských firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je postaven na týmové práci, přičemž každý tým představuje management firmy. Úkolem studentů je na základě realizovaných rozhodnutí dosáhnout firemní rovnováhy v simulacích a předstihnout konkurenci ve výši zisku, prodeje a velikosti podílu na trhu. Teoretický východiska prezentovaných odborných témat jsou konfrontována s praktickými zkušenostmi manažerů ve vybraných podnicích prostřednictvím videorozhovorů.

Povinná literatura:

BOSSEL, Hartmut. Systems and Models: Complexity, Dynamics, Evolution, Sustainability. Norderstedt: Books on Demand, 2007. 359 s. ISBN 978-3-8334-8121-5. PETERKOVÁ, Jindra. Využití konceptů inovací v průmyslovém podniku. SAEI, vol. 46. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. 200 s. ISBN 978-80-248-4072-7. VEBER, Jaromír. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 736 s. ISBN 978-80-7261-274-1.

Doporučená literatura:

BELZ, Horst, Marko SIEGRIST a Dana LISÁ. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2015. 375 s. ISBN 978-80-7367-930-9. JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 978-80-247-4337-0. PETERKOVÁ, Jindra. Evaluation of managerial simulation games benefit in teaching proces. In: Zieba, Malgorzata a Krzysztof Zieba. Innovative Approaches to Business Education. Horsens: Via University Denmark Horsens, 2014. 132 s. ISBN 978-87-996897-2-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Test - Soutěž studentských týmů

E-learning

Kurz: 152-0346/03 Manažerská simulační

Další požadavky na studenta

- Semestrální práce (scénáře simulační hry)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do manažerské simulační hry. 2. Strategie hry v jednotlivých simulacích včetně technického zabezpečení. 3. Týmová práce. Time management. 4. Řešení konfliktů. 5. Měření výkonnosti podniku 6. Aplikace principů systémové dynamiky a systémového myšlení v manažerských simulacích 7. Manažerské dovednosti I. 8. Manažerské dovednosti II. 9. Strategie podniku v mezinárodním prostředí. 10. Potenciál manažera. 11. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout. 12. Identita a etika manažera. 13. Aktuální téma. 14. Kolokvium.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku