152-0346/04 – Manažerská simulační hra (MSH)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET35 Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět jak prostřednictvím interaktivní podnikatelské simulace řešit nastíněné problémy z oblasti řízení podniku. 2. Rozumět strategii hry v jednotlivých simulacích JA TITAN, VENSIM. 3. Určit odpovídající výši ceny, výroby, výdajů na marketing, kapitálových investic a výdajů na výzkum a vývoj tak, aby bylo dosaženo firemní rovnováhy. 4. Hodnotit dopady realizovaných rozhodnutí managementem studentských firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je postaven na týmové práci, přičemž každý tým představuje management firmy. Úkolem studentů je na základě realizovaných rozhodnutí dosáhnout firemní rovnováhy v simulacích JA TITAN, VENSIM a předstihnout konkurenci ve výši zisku, prodeje a velikosti podílu na trhu. Rozhodnutí uskutečnňují v pěti úrovních: cena, výroba, marketing, kapitálové investice a výzkum a vývoj.

Povinná literatura:

BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P. a O. ŠULÉŘ. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s. ISBN 80-85-839-45-8. LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 182 s. ISBN 978-80-247-3902-1. MILDEOVÁ, Stanislava a Viktor VOJTKO, V. Systémová dynamika. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 150 s. ISBN 978-80-245-1448-2. NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace: Jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada, 2004. 111 s. ISBN 80-247-9057-2. PARMENTER, David. Klíčové ukazatele výkonnosti : rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Přel. I. Petrašová. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. 242 s. ISBN 978-80-02-02083. STOCK, Christian. Syndrom vyhoření a jak ho zvládnout. 1. Vyd. Prah: Grada Publishing, 2010. 103 s. ISBN 978-80-247-3553-5. ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika – Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3. vyd. Praha: Grada, 2009. 144 s. ISBN 978–80–247– 2965-7. ŠULÉŘ, Oldřich. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout: role interpersonální, informační, rozhodovací, organizační, motivační. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2008. 240 s. ISBN 978-80-251-2316-4. VOJTKO, Viktor a Stanislava MILDEOVÁ. Dynamika trhu: jak pochopit síly, které mění trhy, konkurenci a podnikání. 1. vyd. Zeleneč: Profess Consulting, 2007. 124 s. ISBN 978-80-7259-052-0. VYTLAČIL, Dalibor. Systémová analýza a syntéza. 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2007. 76 s. ISBN 978-80-01-03637-2. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada. 2008. 328 s. ISBN 978-80-247-2614-4.

Doporučená literatura:

BIECHOVÁ, Elaine. 90 skvělých aktivit od 90 světových koučů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 390 s. ISBN 978-80-251-2017-0. BOSSEL, Hartmut. Systems and Models: Complexity, Dynamics, Evolution, Sustainability. 1st ed. Norderstedt: Books on Demand, 2007. 359 s. ISBN 978-3-8334-8121-5. CHOBOTOVÁ, Monika a Martin POBOŘIL. Manažerské metody a techniky. 1. vyd. Ostrava: 2005. 70 s. ISBN 80-86764-22-2. EVANGELU, Jaroslava a Oldřich FRIDRICH. 133 her pro motivaci a rozvoj týmů. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3927-4. FOTR, Jiří. Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996. 135 s. ISBN 80-7079-559-X KRÁTKÝ, I., M. BOTEK a H. HRŮZOVÁ. Manažerské dovednosti. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011. 180 s. ISBN 978-80-86730-73-8. MILDEOVÁ, Stanislava. Tvorba manažerských simulátorů. 1. vyd. Praha: VŠE Oeconomica, 2007. 156 s. ISBN 978-80-245-1286-0. MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 148 s. ISBN 978-80-7357-341-6. NEUMAIEROVÁ, Inka a Gabriela LECIÁNOVÁ. Řízení hodnoty podniku, aneb, Nedělejme z podniku záhadu. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2005. 233 s. ISBN 80-7259-022-7. SENGE, Peter. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Přel. I. Grusová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2007. 439 s. ISBN 978-80-7261-162-1. STERMAN, John. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex world. 1st ed. Boston: McGraw-Hill-Irwin, 2000, 982 s. ISBN 0-07-231135-5.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

- Test (vstupní a výstupní) - Soutěž studentských týmů

E-learning

152-0346/04 Manažerská simulační hra

Další požadavky na studenta

- Semestrální práce (scénáře simulační hry)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Manažerská simulační hra jako nástroj řízení podnikových subsystémů - Strategie a pravidla hry v manažerských simulacích - Aplikace principů systémové dynamiky v manažerských simulacích - Zásady řízení pracovního týmu a času manažera - Konflikty na pracovištích a způsoby jejich řešení - Nástroje manažera pro měření výkonnosti podniku - Základní manažerské aktivity a používané metody a techniky - Orientace manažera v mezinárodním podnikatelském prostředí - Potenciál rozvoje manažerských vlastností - Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout - Koncepce podporující etické řízení podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                zápočet Jiný typ úlohy 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku