152-0346/05 – Manažerská simulační hra (MSH)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět jak prostřednictvím interaktivní podnikatelské simulace řešit nastíněné problémy z oblasti řízení podniku. 2. Rozumět strategii hry v jednotlivých simulacích JA TITAN, VENSIM. 3. Určit odpovídající výši ceny, výroby, výdajů na marketing, kapitálových investic a výdajů na výzkum a vývoj tak, aby bylo dosaženo firemní rovnováhy. 4. Hodnotit dopady realizovaných rozhodnutí managementem studentských firem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je postaven na týmové práci, přičemž každý tým představuje management firmy. Úkolem studentů je na základě realizovaných rozhodnutí dosáhnout firemní rovnováhy v simulacích a předstihnout konkurenci ve výši zisku, prodeje a velikosti podílu na trhu. Teoretický východiska prezentovaných odborných témat jsou konfrontována s praktickými zkušenostmi manažerů ve vybraných podnicích prostřednictvím videorozhovorů.

Povinná literatura:

BOSSEL, Hartmut. Systems and Models: Complexity, Dynamics, Evolution, Sustainability. Norderstedt: Books on Demand, 2007. 359 s. ISBN 978-3-8334-8121-5. PETERKOVÁ, Jindra. Využití konceptů inovací v průmyslovém podniku. SAEI, vol. 46. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. 200 s. ISBN 978-80-248-4072-7. VEBER, Jaromír. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 736 s. ISBN 978-80-7261-274-1.

Doporučená literatura:

BELZ, Horst, Marko SIEGRIST a Dana LISÁ. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2015. 375 s. ISBN 978-80-7367-930-9. JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 978-80-247-4337-0. PETERKOVÁ, Jindra. Evaluation of managerial simulation games benefit in teaching proces. In: Zieba, Malgorzata a Krzysztof Zieba. Innovative Approaches to Business Education. Horsens: Via University Denmark Horsens, 2014. 132 s. ISBN 978-87-996897-2-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Soutěž studentských týmů

E-learning

152-0346 Manažerská simulační hra

Další požadavky na studenta

- Semestrální práce - Rozhodnutí ve scénářích simulačních her - Testy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

T1. Simulační hry a jejich klasifikace T2. Vymezení základních pojmů v počítačových simulacích T3. Strategie hry v počítačových simulacích T4. Zásady řízení pracovního týmu a času manažera T5. Aplikace principů systémové dynamiky v manažerských simulacích T6. Konflikty na pracovištích a způsoby jejich řešení T7. Nástroje manažera pro měření výkonnosti podniku T8. Základní manažerské aktivity a používané metody a techniky T9. Strategie podniku v mezinárodním prostředí T10. Potenciál rozvoje manažerských vlastností T11. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout T12. Koncepce podporující etické řízení podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 85%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní