152-0347/01 – Inovační a procesní management (IPM)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Seznámit posluchače s principy managementu inovací tak, aby získali základní dovednosti ve formulaci dané inovace 2.Osvojit si filosofii aktivního přístup k inovacím. 3.Aplikovat a modifikovat funkční model řízení inovací formou případové studie v praxi 4.Analyzovat a klasifikovat aplikované procesy případové studie 5.Sestavit a obhájit realizovaný proces. 6.Vyhodnotit a interpretovat hodnotu inovace 7. prohloubit znalosti studentů získané v předmětech Management I., Marketing a dalších oborových předmětech. Zvýšit analytické schopnosti studentů pro řešení praktických inovačních problémů a inovačních procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je umožnit studentům komplexně využít poznatky získané v průběhu studia k řešení a návrhům zlepšení postupů praxe na základě propojení teoretických poznatků získaných studiem. Předmět představuje završující článek v rámci předmětů studovaných na oboru Ekonomika podniku.

Povinná literatura:

Bureš, V.: Znalostní management a proces jeho zavádění, Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. ISBN 80-85927-69-1. Drucker, P.: Inovace a podnikavost (praxe a principy). Management Press, 2003. ISBN 80-85603-29-2. Drucker, P.: Výzva pro 21. století. Management Press, 2000. ISBN 807261021X. Grublová, E. a kol.: Podniková ekonomika. Repronis, Ostrava 2007. ISBN 80-86122-75-1. Hamer Handy, Ch., Senge, P.: Nový obraz budoucnosti. Management Press, 2000. ISBN 978-80-7261-159-1. Kiernan, M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ. Management Press, 1998. ISBN 80-85943-56-5 Konečný, M., Skokan, K., Zamarský, V.: Inovační centra. VŠB-TU, Ostrava 2001. ISBN 80-7078-873-9 Němec, V.: Řízení a ekonomika firmy. Grada, 1998. ISBN 80-1769-613-7. Pitra, Z.: Management inovačních aktivit. Profesional Publishing, 2006. ISBN 808694610X. Synek, M., Sedláčková, H., Svobodová, I.: Jak psát diplomové práce a jiné písemné práce Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka. Management Press, 2002. ISBN 80-7261-068-6. Vlček R.: Management hodnotových aktivi. Management press, 2008. ISBN 978-80-7261-164-5. Vodáček, L., Rosický, A.: Informační management, pojetí, poslání a aplikace. Management Press. ISBN 8085943352. Vosoba, P. a kol.: Firemní inteligence, Zdroje a efekty ve firmě. Ekopress 2001. ISBN 80-86119-42-4 Časopisy: Moderní řízení Inovační podnikání, Transfer technologií

Doporučená literatura:

Bureš, V.: Znalostní management a proces jeho zavádění, Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. ISBN 80-85927-69-1. Drucker, P.: Inovace a podnikavost (praxe a principy). Management Press, 2003. ISBN 80-85603-29-2. Drucker, P.: Výzva pro 21. století. Management Press, 2000. ISBN 807261021X. Grublová, E. a kol.: Podniková ekonomika. Repronis, Ostrava 2007. ISBN 80-86122-75-1. Hamer Handy, Ch., Senge, P.: Nový obraz budoucnosti. Management Press, 2000. ISBN 978-80-7261-159-1. Kiernan, M. J.: Inovuj nebo nepřežiješ. Management Press, 1998. ISBN 80-85943-56-5 Konečný, M., Skokan, K., Zamarský, V.: Inovační centra. VŠB-TU, Ostrava 2001. ISBN 80-7078-873-9 Němec, V.: Řízení a ekonomika firmy. Grada, 1998. ISBN 80-1769-613-7. Pitra, Z.: Management inovačních aktivit. Profesional Publishing, 2006. ISBN 808694610X. Synek, M., Sedláčková, H., Svobodová, I.: Jak psát diplomové práce a jiné písemné práce Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka. Management Press, 2002. ISBN 80-7261-068-6. Vlček R.: Management hodnotových aktivi. Management press, 2008. ISBN 978-80-7261-164-5. Vodáček, L., Rosický, A.: Informační management, pojetí, poslání a aplikace. Management Press. ISBN 8085943352. Vosoba, P. a kol.: Firemní inteligence, Zdroje a efekty ve firmě. Ekopress 2001. ISBN 80-86119-42-4 Časopisy: Moderní řízení Inovační podnikání, Transfer technologií

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci cvičení formou diskusí a panelů průběžné prověřování znalostí studentů. Zpracování projektu (týmová práce).

E-learning

není

Další požadavky na studenta

samostatná práce, závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do inovačního managementu - základní pojmy 2) Základy teorie inovací 3) Kreativita a inovační management 4) Inovace jako řídicí proces 5) Marketing inovací 6) Zdroje financování a efektivnost inovací 7) Budování inovativní organizace 8) Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví 9) projektování inovačního podnikání 10) Podpora výzkumu a vývoje v ČR 11) Znalostní management 12) Modulární pojetí inovačních řešení, vznik nových trhů pro inovace, strategické partnerství a komercionalizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  0
        Zkouška Zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku