152-0348/01 – Diplomový seminář A (DipSem A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
POH0057 Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti, jak napsat závěrečnou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Cílem předmětu je systematická příprava, směřující k vypracování diplomové práce v ZS akademického roku.

Povinná literatura:

Dle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Dle pokynů vedoucího práce. FOTR, Jiří a kol. [i]Tvorba strategie a strategické plánování.[/i] Praha: Grada Publishing, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4. SRPOVÁ, Jitka a Ivana SVOBODOVÁ. [i]Podnikatelský plán a strategie.[/i] Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 978-80-247-4103-1. GRUBLOVÁ, Eva a kol. [i]Podniková ekonomika.[/i] Ostrava: Repronis, 2007. 439 s.ISBN 80-86122-75-1. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. [i]Manažerské finance.[/i] 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. LEDNICKÝ, Václav. [i]Strategický management.[/i] 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 179 s. ISBN 80-7048-019-x. ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. [i]Odměňování zaměstnanců v organizacích.[/i] Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuálně dle požadavků vedoucích.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poskytnutí základních informací pro zpracování diplomové práce na bázi osobního kontaktu mezi pedagogem a studentem. Student podle stanovené osnovy rozpracovává diplomovou práci z podnikové praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku