152-0348/02 – Diplomový seminář A (DipSem A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
KAI008 Ing. Jiří Kaiser, MBA
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
NIE0058 PhDr. Lech Nierostek, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti, jak napsat závěrečnou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Cílem předmětu je systematická příprava, směřující k vypracování diplomové práce v ZS akademického roku.

Povinná literatura:

Dle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Dle pokynů vedoucího práce. FOTR, Jiří a kol. [i]Tvorba strategie a strategické plánování.[/i] Praha: Grada Publishing, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4. SRPOVÁ, Jitka a Ivana SVOBODOVÁ. [i]Podnikatelský plán a strategie.[/i] Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 978-80-247-4103-1. GRUBLOVÁ, Eva a kol. [i]Podniková ekonomika.[/i] Ostrava: Repronis, 2007. 439 s.ISBN 80-86122-75-1. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. [i]Manažerské finance.[/i] 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. LEDNICKÝ, Václav. [i]Strategický management.[/i] 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 179 s. ISBN 80-7048-019-x. ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. [i]Odměňování zaměstnanců v organizacích.[/i] Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuálně dle požadavků vedoucích.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poskytnutí základních informací pro zpracování diplomové práce na bázi osobního kontaktu mezi pedagogem a studentem. Student podle stanovené osnovy rozpracovává diplomovou práci z podnikové praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Podmínky stanovuje vedoucí diplomové práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku