152-0349/01 – Diplomový seminář B (DipSem B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KLI0213 doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
POH0057 Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti jak napsat diplomovou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Student zpracuje do finální podoby celou diplomovou práci.

Povinná literatura:

Směrnice děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací (v aktuální verzi) Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Doporučená literatura:

Literatura dle zadání diplomové práce a pokynů vedoucího práce. ŠMÍDA, F. [i]Strategie v podnikové praxi.[/i] Praha: Professional Publishing, 2003. 219 s. ISBN 80-86419-41-X. DEDOUCHOVÁ, Marcela. [i]Strategie podniku.[/i] Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. ZUZÁK, Roman. [i]Strategické řízení podniku.[/i] Praha: Grada, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-4008-9. KAPLAN, Robert a David NORTON. [i]Balanced Scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku.[/i] 5. vyd. Praha: Management Press, 2007. 270 s.ISBN 978-80-7261-177-5. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. [i]Manažerské finance.[/i] 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 824 s. ISBN 978-80-7400-194-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuálně dle požadavků vedoucích.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Zpracování prezentace pro obhajobu diplomové práce u státní závěrečné zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poskytnutí základních informací pro rozpracování a dokončení diplomové práce na bázi osobního kontaktu mezi pedagogem a studentem. Student podle stanovené osnovy rozpracovává a dokončuje diplomovou práci z podnikové praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku