152-0350/01 – Diplomová práce (DipPra-P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity20
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Znát metodiku psaní diplomové práce a rozlišovat mezi metodikou bakalářské a diplomové práce 2. Rozumět odbornému obsahu práce a vybrat vhodný subjekt (podnik, organizaci) pro implementaci teorie v praxi 3. Určit hlavní a dílčí cíle řešení zadané problematiky a shrnout poznatky do jasných závěrů a doporučené 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout úpravy současné ekonomické situace a managementu podniku či organizace 5. Uchopit a pochopit podstatu zadaného úkolu a identifikovat stěžejní prvky a vazby mezi nimi, dynamiku chování zkoumání, jeho efektivnost a rizika 6. Obeznámit s teorií a praxí řešeného úkolu, řešit zadaný úkol dle stanovených cílů, aplikovat teoretické poznatky do praktických návrhů a doporučení

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Student získá zápočet za předání originálu a požadovaného počtu finálně zpracovaných závěrečných prací.

Povinná literatura:

Směrnice děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací (v aktuální verzi) Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Doporučená literatura:

Literatura dle zadání diplomové práce a pokynů vedoucího práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální dle požadavků vedoucích.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
152-0348 DipSem A Diplomový seminář A Povinná
152-0349 DipSem B Diplomový seminář B Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podle stanoveného zadání diplomové práce a na základě realizace přímého kontaktu s podniky a firmami, v nichž studenti získají praktické poznatky pro řešení daného tématu, studenti dokončí a odevzdají diplomovou práci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku