152-0351/03 – Logistika B (LOG B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětuIng. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEJ008 Ing. Oleg Dejnega
JUR485 Ing. Karla Jurásková
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
MIN079 Ing. Alena Minárová
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika B studenti : 1) získají teoretické poznatky týkající se koncepce bodu rozpojení objednávkou zákazníka, teorie omezení, kategorií spotřeby času a spotřeby materiálu, principů analýzy zákazníků, plánování výroby metodou MRP a přehledu softwarových nástrojů využívaných v plánování a řízení výroby, principů štíhlé výroby, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit ekonomické důsledky logistických rozhodnutí, podstatu a význam norem spotřeby materiálu a spotřeby času, proč a jak vyhledávat kapacitní úzká místa a jak s nimi pracovat, metodu MRP, aj. 3) budou schopni aplikovat principy teorie omezení při stanovení výrobního programu, sestavit plán zadávané a odváděné výroby metodou MRP, vyhodnotit vliv zásob na rentabilitu podniku, 4) budou schopni analyzovat výnosnost zákazníků, strukturu a vývoj zásob, přidávání a nepřidávání užitku v toku hodnoty. 5) budou schopni navrhovat vhodné strategie přístupu k zákazníkům podle jejich výnosnosti, navrhovat kritéria pro průběžné hodnocení dodavatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na poznatky průpravného předmětu Logistika A. Podrobněji rozvíjí teoretická východiska logistického řízení a problematiku logistiky v nákupu, v řízení zásob a ve výrobě. Objasňuje principy štíhlé výroby.

Povinná literatura:

Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8.

Doporučená literatura:

Macurová, P. – Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0104-3. Goldratt, E. M. - Cox, J.: Cíl. Interquality, Praha 1999. ISBN 80-902770-1-2. Košturiak, J. – Frolík, Z. a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. Liker, J. K.: Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-807261-173-7. Časopis Logistika.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
152-0302 LOG A Logistika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Shrnutí cílů a principů logistiky. Vztahy mezi průběžnou dobou, velikostí dávek, zásobami rozpracovanosti a využitím kapacit. 2.Normování spotřeby materiálu a spotřeby živé práce 3.Ekonomika logistiky (vztah mezi úrovní logistických služeb a náklady toku, vliv logistiky na finanční veličiny, náklady vztažené k procesům, kalkulační metody vhodné pro logistiku, využití analýzy bodu zvratu). 4.Bod rozpojení objednávkou zákazníka, logistický mix, tažné a tlačné systémy, postponement. Analýza zákazníků a diferenciace úrovně logistických služeb. 5.Teorie omezení a její využití v logistice. 6.Logistika v nákupu (funkce logistiky v nákupu, nákupní strategie, volba dodavatelů, organizace nákupu). 7.Řízení zásob (analýza a předpověď poptávky, analýza zásob vč. vícekriteriální klasifikace ABC, shrnutí modelů zásob, výpočet pojistné zásoby). 8.Plánování a řízení výroby (technika MRP, systémy DBR a Kanban, informační systémy ERP a APS). 9.Koncepce štíhlého podniku a štíhlého dodavatelského řetězce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Zápočet Písemka 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku