152-0351/04 – Logistika B (LOG B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětuIng. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR485 Ing. Karla Jurásková
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika B studenti : 1) získají teoretické poznatky týkající se koncepce bodu rozpojení objednávkou zákazníka, teorie omezení, kategorií spotřeby času a spotřeby materiálu, principů analýzy zákazníků, plánování výroby metodou MRP a přehledu softwarových nástrojů využívaných v plánování a řízení výroby, principů štíhlé výroby, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit ekonomické důsledky logistických rozhodnutí, podstatu a význam norem spotřeby materiálu a spotřeby času, proč a jak vyhledávat kapacitní úzká místa a jak s nimi pracovat, metodu MRP, aj. 3) budou schopni aplikovat principy teorie omezení při stanovení výrobního programu, sestavit plán zadávané a odváděné výroby metodou MRP, vyhodnotit vliv zásob na rentabilitu podniku, 4) budou schopni analyzovat výnosnost zákazníků, strukturu a vývoj zásob, přidávání a nepřidávání užitku v toku hodnoty. 5) budou schopni navrhovat vhodné strategie přístupu k zákazníkům podle jejich výnosnosti, navrhovat kritéria pro průběžné hodnocení dodavatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na poznatky průpravného předmětu Logistika A. Podrobněji rozvíjí teoretická východiska logistického řízení a problematiku logistiky v nákupu, v řízení zásob a ve výrobě. Objasňuje principy štíhlé výroby.

Povinná literatura:

Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8.

Doporučená literatura:

Macurová, P. – Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0104-3. Goldratt, E. M. - Cox, J.: Cíl. Interquality, Praha 1999. ISBN 80-902770-1-2. Košturiak, J. – Frolík, Z. a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. Liker, J. K.: Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-807261-173-7. Časopis Logistika.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimální účast na cvičeních 90%.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
152-0302 LOG A Logistika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Shrnutí cílů a principů logistiky. Vztahy mezi průběžnou dobou, velikostí dávek, zásobami rozpracovanosti a využitím kapacit. 2.Normování spotřeby materiálu a spotřeby živé práce 3.Ekonomika logistiky (vztah mezi úrovní logistických služeb a náklady toku, vliv logistiky na finanční veličiny, náklady vztažené k procesům, kalkulační metody vhodné pro logistiku, využití analýzy bodu zvratu). 4.Bod rozpojení objednávkou zákazníka, logistický mix, tažné a tlačné systémy, postponement. Analýza zákazníků a diferenciace úrovně logistických služeb. 5.Teorie omezení a její využití v logistice. 6.Logistika v nákupu (funkce logistiky v nákupu, nákupní strategie, volba dodavatelů, organizace nákupu). 7.Řízení zásob (analýza a předpověď poptávky, analýza zásob vč. vícekriteriální klasifikace ABC, shrnutí modelů zásob, výpočet pojistné zásoby). 8.Plánování a řízení výroby (technika MRP, systémy DBR a Kanban, informační systémy ERP a APS). 9.Koncepce štíhlého podniku a štíhlého dodavatelského řetězce.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní