152-0351/06 – Logistika B (LOG B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu Logistika B studenti : 1) získají teoretické poznatky týkající se koncepce bodu rozpojení objednávkou zákazníka, teorie omezení, kategorií spotřeby času a spotřeby materiálu, principů analýzy zákazníků, plánování výroby metodou MRP a přehledu softwarových nástrojů využívaných v plánování a řízení výroby, principů štíhlé výroby, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit ekonomické důsledky logistických rozhodnutí, podstatu a význam norem spotřeby materiálu a spotřeby času, proč a jak vyhledávat kapacitní úzká místa a jak s nimi pracovat, metodu MRP, aj. 3) budou schopni aplikovat principy teorie omezení při stanovení výrobního programu, sestavit plán zadávané a odváděné výroby metodou MRP, vyhodnotit vliv zásob na rentabilitu podniku, 4) budou schopni analyzovat výnosnost zákazníků, strukturu a vývoj zásob, přidávání a nepřidávání užitku v toku hodnoty. 5) budou schopni navrhovat vhodné strategie přístupu k zákazníkům podle jejich výnosnosti, navrhovat kritéria pro průběžné hodnocení dodavatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na poznatky průpravného předmětu Logistika A. Podrobněji rozvíjí teoretická východiska logistického řízení a problematiku logistiky v nákupu, v řízení zásob a ve výrobě. Objasňuje principy štíhlé výroby.

Povinná literatura:

Macurová, P., Klabusayová, N., Tvrdoň, L. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8.

Doporučená literatura:

Macurová, P. – Klabusayová, N.: Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0104-3. Goldratt, E. M. - Cox, J.: Cíl. Interquality, Praha 1999. ISBN 80-902770-1-2. Košturiak, J. – Frolík, Z. a kol.: Štíhlý a inovativní podnik. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-38-9. Liker, J. K.: Tak to dělá Toyota. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-807261-173-7. Časopis Logistika.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimální účast na cvičeních 90%

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
152-0302 LOG A Logistika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomika logistiky. 2. Bod rozpojení objednávkou zákazníka, tažné a tlačné systémy, logistický mix, postponement. 3. Analýza zákazníků a diferenciace úrovně logistických služeb. 4. Teorie omezení a její využití v logistice. 5. Úvod do normování spotřeby materiálu a spotřeby živé práce. Časové studie. 6. Řízení zásob (analýza zásob vč. vícekriteriální klasifikace ABC, shrnutí modelů zásob). 7. Logistika v nákupu (funkce logistiky v nákupu, nákupní strategie, volba dodavatelů, organizace nákupu). 8. Plánování a řízení výroby (technika MRP, systémy DBR a Kanban, informační systémy ERP a APS). 9. Principy a nástroje koncepce štíhlého podniku a štíhlého dodavatelského řetězce. 10. Vybraná témata z distribuční logistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Zápočet Písemka 30  20 2
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní