152-0352/04 – Poradenství pro manažery a podnikatele B (PMP-B-P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti o profesionálním poradenství pro manažery ve firmách i pro podnikatele, kteří působí současně na manažerských funkcích. Studenti budou schopni zhodnotit své poradenské schopnosti, založit a uvést na trh svou poradenskou firmu. Budou umět svůj produkt propagovat a prodávat. Zvládnou rovněž ekonomické řízení poradenské firmy a naučí se základní dovednosti vlastní práce poradce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na podporu podnikání prostřednictvím profesionálního poradenství pro podnikatele a manažery. Předmět doplňuje předmět Poradenství pro podnikatele a manažery A, přičemž se soustřeďuje na speciální otázky managementu a ekonomiky poradenské firmy. Předmět je pojat jako průvodce profesí interního nebo externího poradenství v podnikání a řízení podniků. Předmět je postaven na týmové práci ve virtuální (fiktivní) poradenské firmě.

Povinná literatura:

PORADENSTVÍ. Založení a řízení poradenské firmy.Praha: Ekopress, 2013. 144 s. ISBN 978-80-86929-94-1.

Doporučená literatura:

LMS: Sylaby předmětu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vytvoření projektu fiktivní poradenské firmy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Začínáme s poradenstvím – základní pojmy, ohodnocení vlastní způsobilosti. 2. Jaký typ poradenství dělat, založení poradenské firmy. 3. Marketing služeb – marketingový plán, průzkum trhu, marketingové cíle, segmentace trhu. 4. 4P, produkt, zhmotnění produktu. 5. 4P – podpora, reklama a distribuce, časový plán. 6. Prodej služeb – obchodní schůzky, specifická komunikace s klientem, povaha klienta, vytvoření nabídky, ceny služeb. 7. Ekonomika poradenské firmy – náklady, struktura nákladů, příjmy, struktura příjmů, finanční cíle. 8. Tvorba cen, benchmarking, kalkulace cen na bázi nákladů. 9. Management kvality v poradenské firmě – poradenství a služby, poradenství pro podniky, řízení kvality poradenských služeb. 10. Vybrané problémy řízení a ekonomiky poradenské firmy, příklady z praxe. 11. Soudobé poznatky z poradenské praxe – situace na poradenském trhu v ČR a ve světě, inovace poradenských služeb. 12. Praktické poradenství v managementu kvality – ISO, vybrané prvky managementu kvality v poradenství, marketing, ceny, inovace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku