152-0353/02 – Strategie a rozvoj podniku A (SRP_A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KAD02 Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
STE65 Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Chápat systémové pojetí strategie a rozvoje podniku, přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem, adaptovat obecná teoretická doporučení do specifických podmínek strategie a rozvoje podniku, zvládat základní metody a techniky strategické analýzy a formulace strategie a aplikovat je v praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit základní znalosti o podnikové ekonomice vztahující se ke strategickému řízení a investičnímu rozvoji podniku. Těžiště předmětu je v přenosu poznatků využitelných pro profese projektantů a konzultantů rozvojových projektů podniků soukromého i veřejného sektoru.

Povinná literatura:

1. Dedouchová,M.: Strategie podniku. Praha: C.H.Beck 2001 2. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Management Press 1999 3. Jirásek,J.A.: Strategie. Umění podnikatelských vítězství. Praha: Professional Publishing 2002 4. Keřkovský,M., Vykypěl,O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. Praha: C.H.Beck 2002 5. Sedláčková,H.: Strategická analýza. Praha: C.H.Beck 2000 6. Slávik, Š.: Strategické riadenie podniku. Bratislava: Sprint 1999 7. Slávik,Š. a kol.: Strategický manažment. Prípadové štúdie. Bratislava: Ekonóm 2001

Doporučená literatura:

1. Johnson,G., Scholes,K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do strategického řízení 2. Vize, poslání a cíle podniku 3. Analýza externího prostředí podniku 4. Analýza interního prostředí podniku 5. Syntéza výsledků strategické analýzy 6. Podnikatelské strategie 7. Podnikatelské strategie ve vybraných situacích 8. Strategie na podnikové úrovni 9. Řízení a hodnocení podnikového portfolia 10.Hodnocení a výběr strategie 11.Funkční strategie 12.Implementace strategie – komunikace a organizace 13.Mimořádné téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku