152-0356/01 – Trendy v podnikání (TP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
CZE0019 Ing. Katarzyna Czerná
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit s klíčovými otázkami z oblasti soudobých trendů v podnikání. 2. Osvojit si znalosti z podnikání s ohledem na místní, regionální a globální aspekty. 3. Klasifikovat podnikatelskou infrastrukturu. 5. Aplikovat znalosti z rizik a hodnocení variant v konkrétních příkladech. 6. Vymezit vliv moderních technologii na podnikání. 6. Prezentovat retrospektivní pohled na změny realizované podnikatelem. 7. Dosáhnout znalosti v soudobých trendech v podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních poznatků z oblasti podnikání se zaměřením na globální trendy, formy podnikatelské infrastruktury, nestandardní typy podnikání, inovace a na vliv regionálních a místních aspektů včetně vlivu moderních technologií na podnikání. Důraz je kladen na aplikace metod pro měření rizik a vybraných metod vícekriteriálního rozhodování pro hodnocení variant při řešení konkrétních zadání z praxe.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ et al. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2016. 478 s. ISBN 978-80-87865-33-0. HAMEL, Gary. Na čem dnes záleží. Praha: PeopleComm, 2013. 311 s. ISBN 978-80-904-8906-6. KURATKO, Donald F. Introduction to Entrepreneurship. Mason: South Western Cengage Learning, 2014. 604 s. ISBN 978-1-285-05215-1.

Doporučená literatura:

JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 340 s. ISBN 978-80-7552-7547. MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 959 s. ISBN 80-248-1117-0. PETERKOVÁ, Jindra a Ladislav LUDVÍK. Řízení inovací v průmyslovém podniku. SAEI, vol. 42. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 207 s. ISBN 978-80-248-3826-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- Seminární práce - Testy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

T1. Soudobé trendy v podnikání T2. Regionální a místní aspekty a souvislosti podnikání T3. Podnikání a okolní prostředí T4. Moderní technologie a jejich vliv na podnikání T5. Podnikatelská infrastruktura a její formy T6. Současné směry v rozvoji malých, středních a velkých podniků T7. Rodinné podnikání T8. Nestandardní typy podnikání T9. Inovace v podnikání T10. Podnikatelský a inovační potenciál a způsoby jeho měření T11. Riziko v podnikání T12. Hodnocení variant v rozvoji podnikání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti: 85%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku