152-0356/01 – Trendy v podnikání (TP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
CZE0019 Ing. Katarzyna Czerná
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit s klíčovými otázkami z oblasti soudobých trendů v podnikání. 2. Aplikovat znalosti z rizik a hodnocení variant v konkrétních příkladech. 3. Vymezit vliv moderních technologii na podnikání. 4. Prezentovat retrospektivní pohled na změny realizované podnikatele. 5. Dosáhnout znalosti v soudobých trendech v podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení dosavadních poznatků z oblasti podnikání se zaměřením na globální trendy, formy podnikatelské infrastruktury, nestandardní typy podnikání, inovace a na vliv regionálních a místních aspektů včetně vlivu moderních technologií na podnikání. Důraz je kladen na aplikace metod pro měření rizik a vybraných metod vícekriteriálního rozhodování pro hodnocení variant při řešení konkrétních zadání z praxe.

Povinná literatura:

STIGLITZ, Joseph E. Rewriting the rules of the European economy: an agenda for growth and shared prosperity. New York, NY: W. W. Norton & Company, 2020. ISBN 978-0-393-35563-5. ŠTVERKOVÁ, Hana. Konkurenceschopný malý a střední podnik. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 2021. 170 s. ISBN 978-80-88328-12-4. TETŘEVOVÁ, Liběna et al. Moderní trendy společenské odpovědnosti firem, univerzit a municipalit: Příklady dobré praxe z České republiky a Norska. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2022. ISBN 978-80-75604-18-7.

Doporučená literatura:

DŘÍMALKA, Filip. HOT: jak uspět v digitálním světě. Brno: Jan Melvil Publishing, 2020. 384 s. ISBN 978-80-7555-101-6. FOTR, Jiří, Stanislav HÁJEK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Emil VACÍK. Tvorba strategie a strategické plánován. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-2499-2. MAURYA, Ash. Lean podnikání. Praha: BizBook, 2020. 232 s. ISBN 978-80-265-0506-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob zakončení: zápočet- zpracování semestrální práce. Zkouška- ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

- Seminární práce - Testy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soudobé trendy v podnikání 2. Digitalizace v podnikání 3. Fin Tech Revoluce 4. Moderní technologie a jejich vliv na podnikání 5. Průmysl 4.0 6. Současné směry v rozvoji malých, středních a velkých podniků 7. Rodinné podnikání 8. Nestandardní typy podnikání 9. Inovativní a udržitelné postupy 10. Balanced Scorecard 11. Riziko v podnikání 12. Business modely

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23 3
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: 85 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 50 % účast, zpracování semestrální práce, její prezentace do zápočtového týdne, zkouška- písemná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika EPO P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní