152-0357/01 – Řízení dodavatelského řetězce (RDR)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu posluchači: 1) získají teoretické poznatky týkající se globální logistiky, logistických koncepcí, kritérií pro lokalizaci v logistice, spolupráce v dodavatelských sítích, přístupů a metod logistické analýzy a auditingu, předpovědi poptávky, měření procesních nákladů, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vliv uspořádání a řízení logistické sítě na logistické veličiny a ekonomické výsledky, účel a použití logistických analýz 3) budou schopni aplikovat metody pro měření a analýzu spotřeby času a materiálu, metody předpovědi poptávky, měření procesních nákladů, 4) budou schopni analyzovat proces a logistický řetězec při uplatnění více kritérií a identifikovat potenciál pro zlepšení, 5) budou schopni navrhovat a hodnotit vhodné varianty uspořádání a řízení logistické sítě včetně opatření ke zmírnění rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje poznání o logistice do oblastí překračujících hranice podniku (řízení dodavatelského řetězce, externí logistická integrace, zajišťování odolnosti v dodavatelských řetězcích), prezentuje a srovnává různé logistické koncepce. Rozvíjí analytické, diagnostické a projekční postupy v logistice na bázi náročnějších metod. Seznamuje se směry rozvoje jednotlivých oblastí logistiky.

Povinná literatura:

MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a Leo TVRDOŇ. Logistika. 2.upr. a dopl. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. 370 s. ISBN 978-80-248-4158-8.

Doporučená literatura:

BELVEDERE, Valeria a Alberto GRANDO. Sustainable operations and supply chain management. Chichester: Wiley, 2017. Wiley series in operations research and management science. ISBN 978-1-119-28495-6. JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-754-7. LUKOSZOVÁ, Xenie a Ondrej STOPKA. Logistická centra na globálním trhu. Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN 978-80-87865-51-4. LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistika pro obchod a marketing. Jesenice: Ekopress, 2020. ISBN 978-80-87865-59-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt, zápočtový test, ústní zkouška

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87964

Další požadavky na studenta

Zpracování prezentací k zadaným aktuálním tématům.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení interních a mezipodnikových dodavatelských řetězců, struktura dodavatelských řetězců, logistická rozhraní. Cíle, základní úlohy a organizační zabezpečení managementu dodavatelského řetězce. 2. Rozpory, rizika a řetězcové efekty v dodavatelských řetězcích a směry jejich řešení (interní a externí integrace, zvýšení odolnosti, racionalita). 3. Principy tlaku a tahu. Rozhodování o poloze bodů rozpojení objednávkou zákazníka a konfiguraci logistické sítě. 4. Normativní základna a informační technologie pro řízení dodavatelských řetězců. 5. Koncepce štíhlosti v dodavatelských řetězcích – podstata a nástroje. 6. Koncepce agility – podstata a nástroje. Koncepce Efficient Customer Response – podstata a nástroje. 7. Metody predikování poptávky. 8. Trendy v rozvoji logistiky v nákupu a výrobě. 9. Trendy v rozvoji skladovacích systémů a řízení skladů. 10. Trendy v rozvoji distribuční logistiky. 11. Mapování, měření, analýza a zlepšování dodavatelských řetězců. 12. Řízení rizik v logistice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Zápočtový projekt Projekt 30  20
        Zkouška Zkouška 70 (70) 31
                Písemná a ústní zkouška Jiný typ úlohy 70  31
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 60%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku