152-0357/01 – Řízení dodavatelského řetězce (RDR)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu posluchači: 1) získají teoretické poznatky týkající se globální logistiky, logistických koncepcí, kritérií pro lokalizaci v logistice, spolupráce v dodavatelských sítích, přístupů a metod logistické analýzy a auditingu, předpovědi poptávky, měření procesních nákladů, 2) pochopí a budou schopni vysvětlit vliv uspořádání a řízení logistické sítě na logistické veličiny a ekonomické výsledky, účel a použití logistických analýz 3) budou schopni aplikovat metody pro měření a analýzu spotřeby času a materiálu, metody předpovědi poptávky, 4) budou schopni analyzovat proces a logistický řetězec při uplatnění více kritérií a identifikovat potenciál pro zlepšení, 5) budou schopni navrhovat a hodnotit vhodné varianty uspořádání a řízení logistické sítě včetně opatření ke zmírnění rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje poznání o logistice do oblastí překračujících hranice podniku (řízení dodavatelského řetězce, externí logistická integrace, zajišťování odolnosti v dodavatelských řetězcích), prezentuje a srovnává různé logistické koncepce. Rozvíjí analytické, diagnostické a projekční postupy v logistice na bázi náročnějších metod. Seznamuje se směry rozvoje jednotlivých oblastí logistiky.

Povinná literatura:

LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistika pro obchod a marketing. Jesenice: Ekopress, 2020. 146 s. ISBN 978-80-87865-59-0. SLACK, Nigel a LEWIS, Michael. Operations strategy. Sixth edition. Harlow: Pearson, 2020. 475 p. ISBN 978-1-292-31784-7. TICHÝ, Jaromír. Logistické systémy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 127 s. ISBN 978-80-7408-225-2.

Doporučená literatura:

Bedřich RATHOUSKÝ, Petr KOLÁŘ a NOVÁK, Radek. City logistika. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-212-1. Iveta KUBASÁKOVÁ, Marián ŠULGAN a KUBÁŇOVÁ, Jaroslava. Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu. Bratislava: Edis, 2020. ISBN 978-8055417004. MACUROVÁ, Pavla, Naděžda KLABUSAYOVÁ a TVRDOŇ, Leo. Logistika. 2. upravené a doplněné vydání. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4158-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová práce, zkouška písemná a ústní

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87964

Další požadavky na studenta

Prostudování uložených doplňkových materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení interních a mezipodnikových dodavatelských řetězců, struktura dodavatelských řetězců, logistická rozhraní. Cíle, základní úlohy a organizační zabezpečení managementu dodavatelského řetězce. 2. Rozpory, rizika a řetězcové efekty v dodavatelských řetězcích. 3. Směry řešení problémů v dodavatelských řetězcích: interní a externí integrace, zvýšení odolnosti, racionalita. 4. Srovnání koncepcí štíhlosti, agility a ECR (Efficient Customer Response). 5. Principy a metody predikování poptávky. 6. Přístupy ke stanovení pojistných zásob. 7. Trendy v rozvoji skladovacích systémů a řízení skladů. 8. Trendy v rozvoji distribuční logistiky. 9. Organizace zpětné logistiky. 10. Metodika mapování, měření, analýzy a zlepšování dodavatelských řetězců. 11. Zvláštnosti řízení rizik v logistice. 12. Aplikace prvků Průmyslu 4.0 v dodavatelských řetězcích I. 13. Aplikace prvků Průmyslu 4.0 v dodavatelských řetězcích II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Zápočtový projekt Projekt 30  20
        Zkouška Zkouška 70 (70) 31 3
                Písemná a ústní zkouška Jiný typ úlohy 70  31
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 60%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky absolvování předmětu pro ISP - stejné jako bez ISP. Účast na cvičeních - minimálně 50%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika POM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní