152-0359/03 – Organizace a řízení podniku (0ŘP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Chápat systémové pojetí organizace a řízení podniku 2.Přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem 3.Adaptovat obecná teoretická doporučení do specifických podmínek České republiky 4.Zvládat základní metody a techniky popisu struktur a procesů a aplikovat je v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit dosažené poznatky studentů oboru Ekonomika podniku v problematice organizace a řízení velkých podniků a společností. Přednášky jsou zaměřeny na principy a postupy útvarového a procesního organizování systému řízení podniku.Cvičení umožňují studentům ověřit získané poznatky na případových studiích.

Povinná literatura:

1. Dědina,J., Odcházel, J. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada, 2007. 2. Dědina,J., Čejka,J.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. Praha: Brabapress 1999. 3. Donelly,J.H., Gibson,J.L., Ivancevich,J.M.: Management. Praha: Grada Publishing 2004. 4. Křížová,A.: Teorie organizace. Ostrava: VŠB 1993. 5. Malý,M., Dědina,J.: Moderní organizační architektura. Praha: Alfa Publishing 2005. 6. Pitra,Z.: Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada Publishing 1998. 7. Urban,J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: Management Press 2004. 8. Veber,J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000. 9. Zadražilová, D.: Mezinárodní management. Praha: VŠE, Oeconomica 2007.

Doporučená literatura:

Daft, L. R.,Murphy J., Willmott, H. Organization Theory and design. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace případových studií na cvičeních Zápočet za semestrální práci Zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a prezentace semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Systémové pojetí podniku: systémové aspekty řízení sociálně ekonomických systémů. Systém řízení podniku a jeho charakteristiky, systémový charakter řízení. 2.Základy systémové teorie organizace: předmět zkoumání teorie organizace, model formální organizace systém řízení podniku, jeho komponenty a jejich charakteristiky, organizování jako proces, principy organizování. 3.Organizační dokumentace systému řízení podniku: dimenze formalizace, význam a tvorba organizačních řídících aktů, struktury a procesy a jejich vyjádření v organizační dokumentaci. 4.Metody popisu struktur a procesů: funkční struktura, organizační struktura, proces a jeho časový a logický průběh. 5.Útvarové organizování: potřeba strukturalizace uvnitř podniku, faktory ovlivňující organizační systém podniku (prostředí, strategie, velikost podniku, technologie). 6.Typy organizačních struktur a jejich členění: liniové, štábní, kombinované organizační struktury, cílově programové struktury, funkcionální, výrobkové a jiné účelové organizační struktury, strategické podnikatelské jednotky. 7.Navrhování organizačních jednotek: principy, stanovení velikosti, centralizace, decentralizace, delegování rozhodování. 8.Rozvoj organizace a organizační změny: faktory změny, model řízení změny, reakce na změny, strategie změny, realizace a vyhodnocení změny. 9.Vývojové trendy v organizačních strukturách: celosvětově působící společnosti, síťové struktury, hranice firmy, vertikální a horizontální expanze, strategické aliance, autonomní podnikatelské jednotky, outsourcing. 10.Procesní organizování: faktory procesního organizování, prvky procesního organizování, typy procesů řízení, navrhování formálních procesů, zejména rutinních, procesy jako manažerský nástroj. 11.Organizace a řízení nadnárodních společností: vymezení pojmu nadnárodní korporace, vývoj organizační struktury nadnárodní korporace,příklady organizačních struktur, mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance. 12.Specifické typy podniků: charakteristika 13.Mimořádné téma k předmětu 14.Shrnutí problematiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách není povinná. Rozsah povinné účasti na cvičeních stanovuje garant předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku