152-0360/01 – Organizace a řízení podniku A (OŘP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC20 prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Chápat systémové pojetí organizace a řízení podniku, přistupovat k aktuálním problémům tvůrčím způsobem, adaptovat obecná teoretická doporučení do specifických podmínek České republiky a zvládat základní metody a techniky popisu struktur a procesů a aplikovat je v praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit dosažené poznatky studentů oboru Ekonomika podniku v problematice organizace a řízení velkých podniků a společností. Přednášky jsou zaměřeny na principy a postupy útvarového a procesního organizování systému řízení podniku.

Povinná literatura:

1. Dědina,J.: Podnikové organizační struktury. Teorie a praxe. Praha: Victoria Publishing 1996. 2. Dědina,J., Čejka,J.: Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. Praha: Brabapress 1999. 3. Donelly,J.H., Gibson,J.L., Ivancevich,J.M.: Management. Praha: Grada Publishing 2004. 4. Křížová,A.: Teorie organizace. Ostrava: VŠB 1993. 5. Malý,M., Dědina,J.: Organizační architektura. Praha: Victoria Publishing 1996. 6. Pitra,Z.: Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada Publishing 1998. 7. Urban,J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: Management Press 2004. 8. Veber,J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémové pojetí podniku: systémové aspekty řízení sociálně ekonomických systémů. Systém řízení podniku a jeho charakteristiky, systémový charakter řízení. 2. Základy systémové teorie organizace: předmět zkoumání teorie organizace, model formální organizace systém řízení podniku, jeho komponenty a jejich charakteristiky, organizování jako proces, principy organizování. 3. Organizační dokumentace systému řízení podniku: dimenze formalizace, význam a tvorba organizačních řídících aktů, struktury a procesy a jejich vyjádření v organizační dokumentaci. 4. Metody popisu struktur a procesů: funkční struktura, organizační struktura, proces a jeho časový a logický průběh. 5. Útvarové organizování: potřeba strukturalizace uvnitř podniku, faktory ovlivňující organizační systém podniku (prostředí, strategie, velikost podniku, technologie). 6. Typy organizačních struktur a jejich členění: liniové, štábní, kombinované organizační struktury, cílově programové struktury, funkcionální, výrobkové a jiné účelové organizační struktury, strategické podnikatelské jednotky. 7. Navrhování organizačních jednotek: principy, stanovení velikosti, centralizace, decentralizace, delegování rozhodování. 8. Organizační změny, rozvoj, inovace: faktory změny, model řízení změny, reakce na změny, strategie změny, realizace a vyhodnocení změny. 9. Vývojové trendy v organizačních strukturách: celosvětově působící společnosti, síťové struktury, hranice firmy, vertikální a horizontální expanze, strategické aliance, autonomní podnikatelské jednotky, outsourcing. 10. Procesní organizování: faktory procesního organizování, prvky procesního organizování, typy procesů řízení, navrhování formálních procesů, zejména rutinních, procesy jako manažerský nástroj. 11. Aplikace procesního přístupu: aplikace u rutinních činností, aplikace v rámci systému managementu jakosti, aplikace v inovačním managementu apod. 12. Případová studie: organizace a řízení velkého průmyslového podniku (příklad z praxe). 13. Mimořádné téma k předmětu: přednáška pozvaného odborníka z praxe o organizaci a řízení konkrétního českého podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku