152-0361/02 – Manažerská diagnostika a terapeutika podniku B (MDGTPB)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) Umět identifikovat, analyzovat a vyhodnotit hlavní faktory v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. 2) Umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku. 3) Umět aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. 4) Umět odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy. 5) Umět analyzovat a využít potenciály podniku. 6) Umět klasifikovat a diagnostikovat podnikové výrobní faktory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vysvětluje budoucím ekonomickým manažerům základy diagnostického myšlení zejména v základních oblastech globální diagnostiky podniku, kterými jsou podnik jako systém, bonita a hodnota podniku, silné a slabé stránky podniku, problémy a krize a příležitosti a potenciály. Zabývá se také diagnostikou podnikových výrobních faktorů a podnikových funkcí. Jsou uváděny a vysvětleny praktické postupy, metody a techniky, které jsou použitelné pro stanovování diagnóz podnikových nemocí a jejich preventivní i následnou léčbu. Po absolvování předmětu bude student schopen hlavně analytického, syntetického a hodnotícího myšlení ve výše uvedených oblastech podniku.

Povinná literatura:

BLAHA,Z.S.; JINDŘICHOVSKÁ,I. Jak posoudit zdraví firmy. Praha: 2. vyd., Management Press, 1996. DAIGNE,J.F. Ozdravná opatření v podniku. Praha: HZ 1996. KAŠÍK,J. A KOL. Metody a techniky diagnostikování podniku. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 1996. KAŠÍK,J.; MICHALKO,M. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2007. WOEHE,G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H. Beck 1995.

Doporučená literatura:

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2004. THOMPSON, M.; MIMICK, R. Business Diagnostics: The Canadian Edition. 2nd Edition. Trafford Publishing, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. téma Diagnostika silných a slabých stránek podniku 2. téma Diagnostika podnikových problémů a jejich řešení 3. téma Řízení rizik a krize podniku 4. téma Potenciály podniku a podnik světové třídy 5. téma Diagnostika podnikových výrobních faktorů 6. téma Diagnostika podnikatelského prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku