152-0369/01 – Podniková diagnostika (PD)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl předmětu (vyjádřený dosaženými kompetencemi studentů dle Benjamina Blooma): 1) umět klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, 2) umět zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy, 3) umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku, 4) umět ocenit podnik pomocí různých metod, 5) umět identifikovat, analyzovat a vyhodnotit hlavní faktory v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí, 6) umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku, 7) umět aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky, 8) umět odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy, 9) umět analyzovat a využít potenciály podniku, 10) umět klasifikovat a diagnostikovat podnikové výrobní faktory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni se základy podnikové diagnostiky a naučí se klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. Studenti budou umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku a ocenit podnik pomocí různých metod. Dále jsou studenti seznámeni s metodami identifikace, analýzy a hodnocení hlavních faktorů v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. Budou umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku a aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. Zároveň se seznámí s postupy a metodikami jak odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy.

Povinná literatura:

KAŠÍK, Josef a Jiří FRANEK. Základy podnikové diagnostiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3888-5. NEUMANNOVÁ, Anna a kol. Podniková diagnostika. Bratislava: Iura Edition, 2012. 201 s. ISBN 978-80-8078-464-5. SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená literatura:

GUARNIERI, Patricia. Decision Models in Engineering and Management. Heidelberg: Springer, 2016. ISBN 978-3319119496. MOUTINHO, Luiz, a Kun-Huang HUARNG. Quantitative Modelling in Marketing and Management. Singapore: World Scientific, 2015. ISBN 978-9814407731. THOMPSON, Michael and Richard MIMICK. Business Diagnostics: Evaluate and Grow Your Business. 2nd ed. Victoria: Trafford, 2006. 261 s. ISBN 1-55212-764-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - vypracování a prezentace projektu, zápočtový test, zkouška – ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je ukončen zápočtovým testem z příkladů probíraných na cvičeních a kombinovanou zkouškou. Žádné další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Vysvětlení základních pojmů. Vznik a vývoj podnikové diagnostiky. 2. Podnik jako systém, modelování podnikových procesů. 3. Základní organizační diagnostické modely. 4. Diagnostika podnikatelského prostředí. 5. Diagnostika finančního zdraví podniku s využitím software 6. Hodnota podniku a základní metody oceňování podniku. 7. Diagnostika silných a slabých stránek podniku. 8. Diagnostika podnikových problémů a jejich řešení pomoví metod vícekriteriálního rozhodování 9. Řízení podnikových rizik. 10. Diagnostika podnikových krizí. 11. Diagnostika podnikových potenciálů. Podnik světové třídy. 12. Diagnostika podnikových výrobních faktorů. 13. Využívání analogií z jiných oborů. Vztah diagnostiky k internímu auditu a controllingu. 14. Terapeutické přístupy a metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok