152-0369/03 – Podniková diagnostika (PD)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu (vyjádřené dosaženými kompetencemi studentů dle Benjamina Blooma): 1) umět klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, 2) umět zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy, 3) umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku, 4) umět ocenit podnik pomocí různých metod, 5) umět identifikovat, analyzovat a vyhodnotit hlavní faktory v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni se základy podnikové diagnostiky a naučí se klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. Studenti budou umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku a ocenit podnik pomocí různých metod. Dále jsou studenti seznámeni s metodami identifikace, analýzy a hodnocení hlavních faktorů v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. Budou umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku a aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. Zároveň se seznámí s postupy a metodikami jak odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1632-4. MIMICK, Richard, Michael THOMPSON a Terry RACHWALSKI. Business diagnostics: the ultimate resource guide to evaluate and grow your business. 4th edition. Victoria, BC: FriesenPress, 2021. 261 p. ISBN 978-1-03-910400-6. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 479 s. ISBN 978-80-271-1701-7.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert. ISBN 978-80-271-2020-8. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 165 s. ISBN 978-80-271-3124-2. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Čtvrté upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - vypracování a prezentace projektu zkouška - ústní

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87965

Další požadavky na studenta

Předmět je ukončen úspěšným vypracováním a prezentací zápočtového projektu a úspěšným složením ústní zkoušky, tj. získáním minimálního požadovaného počtu bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Vysvětlení základních pojmů. Vznik a vývoj podnikové diagnostiky. 2. Podnik jako systém, modelování podnikových procesů. 3. Základní organizační diagnostické modely. 4. Diagnostika podnikatelského prostředí. 5. Diagnostika finančního zdraví podniku s využitím software 6. Hodnota podniku a základní metody oceňování podniku. 7. Diagnostika silných a slabých stránek podniku. 8. Diagnostika podnikových problémů a jejich řešení pomoví metod vícekriteriálního rozhodování 9. Řízení podnikových rizik. 10. Diagnostika podnikových krizí. 11. Diagnostika podnikových potenciálů. Podnik světové třídy. 12. Diagnostika podnikových výrobních faktorů. 13. Využívání analogií z jiných oborů. Vztah diagnostiky k internímu auditu a controllingu. 14. Terapeutické přístupy a metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách není povinná. Rozsah povinné účasti na cvičeních stanovuje garant předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách není povinná. Rozsah povinné účasti na cvičeních stanovuje garant předmětu. Podmínky absolvování předmětu jsou jinak stejné jako pro ostatní studenty, tj. úspěšné vypracování a obhajoba semestrálního projektu + úspěšné složení ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní