152-0379/01 – Obchodní logistika (OL)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
TVR09 Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat funkci, cíle a obsah obchodní logistiky 2. Kategorizovat a popsat procesy v obchodní logistice 3. Vysvětlit a srovnat různé přístupy uplatňovaných v obchodní logistice 4. Zmapovat a zhodnotit koncepty obchodní logistiky v konkrétních dodavatelských řetězcích 5. Posoudit účinnost logistických systémů ve skladovém hospodářství podniků z hlediska nákladů a ekonomických efektů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zvláštnostmi procesů v obchodní logistice, se způsoby organizování a řízení těchto procesů a jejich vlivem na ekonomiku příslušných organizací. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své poznatky na základní praktické problémy v oblastech obchodní logistiky.

Povinná literatura:

1. Macurová, P., Klabusayová,N. , Tvrdoň, L. Logistika. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3791-8. 2. Lukoszová, X. Logistika pro obchod a marketing. Jesenice: Ekopress 2020. ISBN 978-80-8786-559-0.

Doporučená literatura:

1. Lambert, D.M. - Stock, J. - Ellram, L. M.: Logistika. Praha: Computer Press 2005. Druhé vydání. ISBN 80-251-0504-0. 2. Lukoszova, X. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-89-7. 3. Lukoszová, X. Logistická centra na globálním trhu. Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN978-80-87865-51-4 4. Škapa, R. a A. Klapalová. Řízení zpětných toků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5691-6. 5. Časopisy: Logistika, Systémy logistiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Součástí samostatné práce studenta je vypracování a prezentace projektu se zaměřením na logistiku vybraného produktu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíle a principy obchodní logistiky. Zhodnocení různých variant polohy bodu rozpojení a různých typů distribučních kanálů. Principy teorie úzkých míst a jejich využití v obchodní logistice. 2. Logistický mix a jeho vliv na logistické náklady. Měření úrovně logistických služeb a procesních nákladů. 3. Řetězcové efekty v logistice. Koncepce ECR (Efficient Customer Response) a nástroje k její realizaci (včetně informačních systémů ERP, APS, EDI). Princip metody MRP. 4. Predikce poptávky. 5. Řízení zásob vybrané problémy: rozbory struktury a rychlosti pohybu zásob, stanovení pojistné zásoby, systém „zásoby řízené dodavatelem“. 6. Organizace a řízení skladů: srovnání různých variant ukládání a vychystávání položek ve skladech, ukazatele a analýzy při řízení skladů, počítačové systémy pro řízení skladů. 7. Činnost poskytovatelů logistických služeb. Popis a srovnání konkrétních variant dopravních cest a druhů dopravy (případová studie distribuce zboží mezi Asií a Evropou). 8. Zvláštnosti logistiky vybavení obchodů. Zpětná logistika v obchodě: typy zboží v reverzní logistice, kategorie nákladů spojených s reverzní logistikou, organizace reverzní logistiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                zápočet Písemka 30  20
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku