152-0387/02 – Management kvality (MAQ)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
DAV0059 Ing. Markéta Davidová
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Obecné seznámení s problematikou managementu kvality. 2. Objasnit principy a obsah systémů managementu jakosti dle mezinárodních standardů. 3. Objasnit principy TQM. 4. Naučit procesní myšlení a řízení. 5. Zvládnutí jednoduchých nástrojů pro mapování a analýzu procesů. 6. Zvládnutí jednoduchých nástrojů pro analýzu kvality a hodnocení spokojenosti zákazníků. 7. Seznámení s ekonomickými aspekty kvality.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje úvod do problematiky managementu kvality. Objasňuje pojetí jakosti, zákaznické a společenské požadavky na jakost, ekonomické aspekty jakosti, faktory ovlivňující jakost. Vymezuje cíle a přístupy managementu kvality. Charakterizuje principy a obsah systémů managementu kvality dle mezinárodních standardů ISO. Je taktéž zaměřen na zvládnutí jednoduchých nástrojů pro analýzu procesů a postupů pro měření spokojenosti zákazníků.

Povinná literatura:

BLECHARZ, Pavel. Kvalita a zákazník. Praha: Ekopress, 2015. 160 s. ISBN 978-80-87865-20-0. NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. 366s. ISBN 978-89-7261-2. OAKLAND, John S. Total quality management and operational excellence. 4th ed. London: Routledge, 2014. 530 s. ISBN 978-0-415-63550-9.

Doporučená literatura:

BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality. Praha: Ekopress 2011. 122 s. ISBN 978-80-86929-75-0. ČSN EN ISO 9000, 9001. Aktuální verze. NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality. Praha: Management Press, 2016. 224 s. ISBN 978-80-7261-426-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního praktického projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, základní termíny a definice, kvalita výrobků a služeb. 2. Kvalita z pohledu výrobce/prodejce a z pohledu zákazníka. 3. Základní principy managementu kvality. 4. Přehled mezinárodních systémových standardů. 5. Principy a obsah systému managementu kvality dle ISO 9001. 6. Plánování kvality. 7. Kvalita ve výrobě. 8. Kvalita ve službách. 9. Jednoduché nástroje pro mapování a analýzu procesů. 10. Metody a postupy pro hodnocení spokojenosti zákazníka. 11. Neustálé zlepšování a přehled pokročilých technik kvality. 12. Procesní řízení kvality. 13. Lean Six Sigma. 14. Ekonomické aspekty kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku