152-0390/01 – Podniková ekonomika a management (PEM-P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět o pokročilých poznatcích z PEM 2. Rozumět podstatě soudobé PEM 3. Určit hlavní a dílčí cíle soudobé PEM 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout v semestrální práci efektivní doporučení k rozvoji PEM 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (semestrálního úkolu) a dovést jej k racionálně prezentaci 6. Obeznámit se s teorií a praxí soudobé teorie a praxe PEM, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů PEM

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pousouvá poznatky z podnikové ekonomiky a managementu směrem k velkým podnikům, korporacím a soudobým pohledům na podnikání a nauku o podniku.

Povinná literatura:

Mikoláš, Z.: Podnikání a podnik B. Studijní opora. Ostrava: VŠP 2006. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada 2005.

Doporučená literatura:

Doporučená - základní: Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck 2007. Kopčaj, A.: Spirálový management. Praha: Alfa Publishing 2007. Doporučená - ostatní: Borowiecki, R. – Jaki, A. – Misiołek, K. – Rojek, T.: Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Kraków: Abrys 2005. Buchtová B. – Pokorný, J.: Podnikání a kulturní odlišnosti. Brno: MU 2004. Jędralska, K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Katovice: AE 2003. Kašík, J. – Michalko, M. a kol.: Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem 1998. Kopčaj, A.: Košatění bohatství. Rychvald: Silma´90 1997. Kopčaj, A.: Řízení proudu změn. Rychvald/Praha: Silma´90/Grada 1998. Lýsek, O.: Sborník schémat a vztahů z podnikové ekonomiky. Karviná: OPF 1995. Pavlík, J.: „F. A. Hayek a teorie spontánního řádu“, Praha: Professional Publishing, 2004. Slywotzky, A. J. – Morrison, D. J. – Andelman, B.: Strefa zysku. Warszawa: PWE 2000. Sudoł, S.: Przedsiębiorstwo. Postawy nauki o przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 2006. Perechuda, K.: Zarzadzanie przedsięmbiortwem przyszłości. Warszawa: Placet 2000. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000. Zimniewicz, K.: Współczesne koncepce i metody zarządzania. Warszawa: PWE 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vědět o pokročilých poznatcích z PEM 2. Rozumět podstatě soudobé PEM 3. Určit hlavní a dílčí cíle soudobé PEM 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout v semestrální práci efektivní doporučení k rozvoji PEM 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (semestrálního úkolu) a dovést jej k racionálně prezentaci 6. Obeznámit se s teorií a praxí soudobé teorie a praxe PEM, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu dalších trendů PEM

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku