152-0390/03 – Business Economics and Management (PEM-P)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know about advanced findings from BEM 2. To understand the basics of the contemporary BEM 3. To appoint main and partial goals of BEM 4. To assess the already known stage of the practical training experience, evaluate main factors of change of the present stage and knowledge, propose an effective recommendation for the BEM development in a semestral task 5. To handle and understand the basics of the problem solving (semestral task) and be able to present it rationally 6. To apprise of the theory and experience of the present theory and experience of BEM, apply theoretical findings to practical analytical conclusions and outlines of other trends of BEM

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět pousouvá poznatky z podnikové ekonomiky a managementu směrem k velkým podnikům, korporacím a soudobým pohledům na podnikání a nauku o podniku.

Compulsory literature:

Mikoláš, Z.: Podnikání a podnik B. Studijní opora. Ostrava: VŠP 2006. Mikoláš, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada 2005.

Recommended literature:

Doporučená - základní: Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika. Praha: C. H. Beck 2007. Kopčaj, A.: Spirálový management. Praha: Alfa Publishing 2007. Doporučená - ostatní: Borowiecki, R. – Jaki, A. – Misiołek, K. – Rojek, T.: Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa. Kraków: Abrys 2005. Buchtová B. – Pokorný, J.: Podnikání a kulturní odlišnosti. Brno: MU 2004. Jędralska, K.: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. Katovice: AE 2003. Kašík, J. – Michalko, M. a kol.: Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem 1998. Kopčaj, A.: Košatění bohatství. Rychvald: Silma´90 1997. Kopčaj, A.: Řízení proudu změn. Rychvald/Praha: Silma´90/Grada 1998. Lýsek, O.: Sborník schémat a vztahů z podnikové ekonomiky. Karviná: OPF 1995. Pavlík, J.: „F. A. Hayek a teorie spontánního řádu“, Praha: Professional Publishing, 2004. Slywotzky, A. J. – Morrison, D. J. – Andelman, B.: Strefa zysku. Warszawa: PWE 2000. Sudoł, S.: Przedsiębiorstwo. Postawy nauki o przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 2006. Perechuda, K.: Zarzadzanie przedsięmbiortwem przyszłości. Warszawa: Placet 2000. Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press 2000. Zimniewicz, K.: Współczesne koncepce i metody zarządzania. Warszawa: PWE 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

To know about advanced findings from BEM 2. To understand the basics of the contemporary BEM 3. To appoint main and partial goals of BEM 4. To assess the already known stage of the practical training experience, evaluate main factors of change of the present stage and knowledge, propose an effective recommendation for the BEM development in a semestral task 5. To handle and understand the basics of the problem solving (semestral task) and be able to present it rationally 6. To apprise of the theory and experience of the present theory and experience of BEM, apply theoretical findings to practical analytical conclusions and outlines of other trends of BEM

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  20
        Examination Examination 60  31
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner