152-0392/01 – Start-up podnikání (PSM)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, FMT, EKF, USP, FEI, FBI, FS, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIM0084 Ing. Andrea Šimoníková
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají: 1. základní teoretické i praktické poznatky o charakteru startupového podnikání a jeho odlišnostem vůči „běžnému“ podnikání, 2. přehled o praktických aspektech spojených s přetvářením nápadů na reálný produkt či službu, 3. vlastní zkušenost na konkrétních příkladech a modelových situacích, 4. důvěru ve vlastní seberealizaci nápadů, 5. uplatnění v podnikání či v zaměstnání při realizaci rozvojových projektů firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů kreativní přístup k podnikání a podnikavosti. Důraz je kladen na prakticky koncipovaná témata směřující k rozvíjení nápadů a jejich přetváření do startupových aktivit.

Povinná literatura:

GREENE, Francis J. Entrepreneurship: theory and practice. London: Red Globe Press, 2020. ISBN 978-1-137-58955-2. SOUSA, Joana Coutinho de a Jorge GASPAR. Knowledge-driven innovation in start-ups and SMEs: emerging research and opportunities. Hershey: IGI Global, 2019. Advances in business strategy and competitive advantage (ABSCA) book series. ISBN 978-1-5225-7155-1. STERNAD, Dietmar. Effective management: developing yourself, others and organizations. London: Red Globe Press, 2020. ISBN 978-1-352-00729-9.

Doporučená literatura:

BARRINGER, Bruce R. a R. Duane IRELAND. Entrepreneurship: successfully launching new ventures. Sixth edition. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-25533-0. HISRICH, Robert D. International entrepreneurship: starting, developing, and managing a global venture. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. ISBN 978-1-4833-4439-3. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship: theory, process, practice. Tenth edition. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-57624-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: – aktivní účast na cvičení, - zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání, - prezentace projektu. Nebo absolvování GL Akcelerátoru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do problematiky startupového prostředí 2. Prvotní aktivity rozvíjející nápady k podnikání 3. Podpora osobnostního rozvoje a týmového propojení 4. Validace nápadů (zákazníků, potřeb, problémů, konkurence) 5. Nalezení silných stránek – výhod řešení 6. Podpora osobnostního rozvoje 7. Kontakty, expertíza a zkušenosti, které jsou potřeba pro rozvoj nápadů 8. Práce na MVP 9. Základy ochrany nápadů, prototypů, návrhu služeb 10. Zpětná vazba trhu/odborníků 11. Možnosti dalšího rozvíjení nápadů 12. Osobní canvas 13. Motivační canvas 14. Lean Canvas

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: 80 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na cvičeních není vyžadována odevzdání 3 canvasů, prezentace lean canvasu v zápočtovém týdnu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3502) Architektura a stavitelství (3501T011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (01) Technická zařízení budov P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T040) Prostředí staveb (02) Stavební fyzika budov P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní