152-0392/02 – Start-up podnikání (PSM)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity2
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, EKF, FBI, HGF, FS, FAST, FMT, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIM0084 Ing. Andrea Šimoníková
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají: - základní teoretické i praktické poznatky o charakteru startupového podnikání a jeho odlišnostem vůči „běžnému“ podnikání, - přehled o praktických aspektech spojených s přetvářením nápadů na reálný produkt či službu, - vlastní zkušenost na konkrétních příkladech a modelových situacích, - důvěru ve vlastní seberealizaci nápadů a jejich možné uplatnění v podnikání či v zaměstnání při realizaci rozvojových projektů firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů kreativní přístup k podnikání a podnikavosti. Důraz je kladen na prakticky koncipovaná témata směřující k rozvíjení nápadů a jejich přetváření do startupových aktivit.

Povinná literatura:

ACLARK, Timothy, Alexander OSTERWALDER a Yves PINQUER. Osobní business model: Jednoduchá metoda, jak vylepšit svůj život a nastartovat kariéru. Brno: BizBooks, 2013. 255 s. ISBN 978-80-265-0075-9. OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: Příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks, 2012. 278 s. ISBN 978-80-265-0025-4. PERI, Pakroo J. D. Small Business Start-Up Kit. The: A Step-by-Step Legal Guide. New York: NOLO, 2016. 360 s. ISBN 978-1413322330. RIES, Erik. Startup jako princip podnikání. Jak dosáhnout dlouhodobého růstu v moderní firmě. Praha:Management Press, 2019. ISBN 978-80-72615-73-5.

Doporučená literatura:

CARNEY, Brian M. a Isaac GETZ. Svoboda v práci. Praha: Peoplecomm.cz, 2013. 340 s. ISBN 978-80-904890-7-3. HAMEL, Garry. Na čem dnes záleží. Praha: Peoplecomm.cz, 2013. 311 s. ISBN 978-80-904890-6-6. RIES, Eric. Lean Startup: Jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Brno: BizBooks, 2015. 279 s. ISBN 978-80-265-0389-7. THIEL, Peter and Blake MASTERS. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. New York, USA: The Crown Publishing Group, 2014. ISBN 978-0804139298.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet: – aktivní účast na cvičení, - zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání, - prezentace projektu, - test. Nebo absolvování GL Akcelerátoru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu. 80% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do problematiky startupového prostředí 2. Prvotní aktivity rozvíjející nápady k podnikání 3. Podpora osobnostního rozvoje a týmového propojení 4. Validace nápadů (zákazníků, potřeb, problémů, konkurence) 5. Nalezení silných stránek – výhod řešení 6. Podpora osobnostního rozvoje 7. Kontakty, expertíza a zkušenosti, které jsou potřeba pro rozvoj nápadů 8. Práce na MVP 9. Základy ochrany nápadů, prototypů, návrhu služeb 10. Zpětná vazba trhu/odborníků 11. Možnosti dalšího rozvíjení nápadů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: 90%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku