152-0392/04 – Start-up podnikání (PSM)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKF, FEI, FS, HGF, FAST, FMT, FBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVR07 Ing. Kateřina Kučová
SIM0084 Ing. Andrea Šimoníková
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají: 1. základní teoretické i praktické poznatky o charakteru startupového podnikání a jeho odlišnostem vůči „běžnému“ podnikání, 2. přehled o praktických aspektech spojených s přetvářením nápadů na reálný produkt či službu, 3. vlastní zkušenost na konkrétních příkladech a modelových situacích, 4. důvěru ve vlastní seberealizaci nápadů, 5. uplatnění v podnikání či v zaměstnání při realizaci rozvojových projektů firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů kreativní přístup k podnikání a podnikavosti. Důraz je kladen na prakticky koncipovaná témata směřující k rozvíjení nápadů a jejich přetváření do startupových aktivit.

Povinná literatura:

GREENE, Francis J. Entrepreneurship: theory and practice. London: Red Globe Press, 2020. ISBN 978-1-137-58955-2. SOUSA, Joana Coutinho de a Jorge GASPAR. Knowledge-driven innovation in start-ups and SMEs: emerging research and opportunities. Hershey: IGI Global, 2019. Advances in business strategy and competitive advantage (ABSCA) book series. ISBN 978-1-5225-7155-1. STERNAD, Dietmar. Effective management: developing yourself, others and organizations. London: Red Globe Press, 2020. ISBN 978-1-352-00729-9.

Doporučená literatura:

BARRINGER, Bruce R. a R. Duane IRELAND. Entrepreneurship: successfully launching new ventures. Sixth edition. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-25533-0. HISRICH, Robert D. International entrepreneurship: starting, developing, and managing a global venture. Third edition. Los Angeles: SAGE, 2016. ISBN 978-1-4833-4439-3. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship: theory, process, practice. Tenth edition. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-57624-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet: – aktivní účast na cvičení, - zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání, - prezentace projektu, - test. Nebo absolvování GL Akcelerátoru za 86b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu. 80 % účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Start-up podnikání. 2. Podnikání jako životní cesta. 3. Podnikatel, freelancer. 4. Talent a osobní canvas. 5. Vize a sebeprezentace. 6. Osobní potenciál. 7. Lean canvas. 8. Zákazník a jeho potřeby. 9. Produkt a řešení. 10. Marketing a distribuce. 11. Business plán. 12. Finanční plán. 13. Prezentace – elevator pitch. 14. Aktuální téma.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast na cvičeních není vyžadována odevzdání 2 canvasů, prezentace lean canvasu v zápočtovém týdnu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní