152-0393/01 – Rozvoj podnikání (RP)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZE0019 Ing. Katarzyna Czerná
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D., LL.M.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je u studentů rozvinout poznatky a inženýrské dovednosti z problematiky rozvoje podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Zabývá se otázkami podnikatelských potenciálů, volbou vhodných kritérií, vybranými metodami a postupy pro řešení harmonizačních úloh v podnikání. Praktickým cílem výuky je, aby si studenti osvojili vhodné metody a techniky k řešení vybraných úloh z problematiky rozvoje podnikání. Průběžně získané poznatky uplatňují studenti při řešení semestrálního úkolu ve dvou až tří členných týmech.

Povinná literatura:

JANATKA, F. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 340 s. ISBN 978-80-7552-754-7. FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2016. 478 s. ISBN 978-80-87865-33-0. HAMEL, G. Na čem dnes záleží. Praha: PeopleComm, 2013. 311 s. ISBN 978-80-904-8906-6.

Doporučená literatura:

JANATKA, F. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 340 s. ISBN 978-80-7552-754-7. FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2016. 478 s. ISBN 978-80-87865-33-0. HAMEL, G. Na čem dnes záleží. Praha: PeopleComm, 2013. 311 s. ISBN 978-80-904-8906-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Testy, úkoly

E-learning

Další požadavky na studenta

- Semestrální práce, úkoly

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Soudobé trendy a kritéria rozvoje podnikání 2. Podnikatelské prostředí v rozvoji podnikání 3. Podnikatelská infrastruktura a její formy 4. Nestandardní typy podnikání 5. Konkurenceschopnost a inovace v podniku a podnikání 6. Riziko a obranné mechanismy v podnikání 7. Vlastnické portfolio v rozvoji podniku a podnikání 8. Základy měření podnikatelského a inovačního potenciálu 9. Metody pro analýzu a syntézu rozvoje podnikání 10. Metody a postupy pro hodnocení variant v rozvoji podnikání 11. Základy řízení projektů rozvoje podnikání 12. Aktuální téma z teorie a podnikatelské praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku