152-0394/04 – Poradenství pro manažery a podnikatele A (PMP A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní teoretické a legislativní poznatky o poradenství. 2. Rozumět podstatě, rolím a funkcím poradce. 3. Určit hlavní a dílčí cíle poradenské firmy. 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání poradenské činnosti. 5. Uchopit a pochopit podstatu práce poradce. 6. Obeznámit s teorií a praxí poradenství, aplikovat teoretické poznatky do praktických doporučení fiktivní poradenské firmy (semestrální práce).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení se základy profesionálního poradenství pro podnikatele a managery. Předmět doplňuje mozaiku předmětů nově koncipovaného oboru Ekonomika podniku, přičemž se soustřeďuje na obsah i management poradenské služby. Předmět podává základní informace k profesi interního nebo externího poradce v podnikání a řízení podniků. Předmět je postaven na týmovou práci ve virtuální (fiktivní) poradenské firmě. Předmět je vhodný rovněž pro obory a specializace související s poradenskými službami, podnikáním a managementem.

Povinná literatura:

- POCZATKOVÁ, Blanka, Pavlína KLUMPAROVÁ a Renáta NEŠPORKOVÁ. Poradenství pro podnikání. Vyd. 1. Havířov: in-PRESS CZ, 2014, 156 s. ISBN 978-80-905178-3-7. - POCZATKOVÁ, Blanka, Zdeněk MIKOLÁŠ a Ladislav LUDVÍK. Poradenství pro manažery a podnikatele. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2007, 194 s. Studijní opora pro distanční vzdělávání. ISBN 978-802-4814-209. - MIKOLÁŠ, Zdeněk a Blanka POCZATKOVÁ. Základy práce poradce v podnikání: pomůcka pro poradce v podnikání. Vyd. 1. Háj ve Slezsku-Lhota: MAJ, 77 s. ISBN 80-864-5800-8. - Kubr, M.: Jak si vybrat poradce. Praha: Management Press, 1994. - Cohen, A. W.: Staňte se úspěšným poradcem. Brno: CP Books, a.s., 2005. - Gabura, J., Pružinská, J.: Poradenský proces. Praha. Sociologické nakladatelství, 1995. - Poczatková, B., Mikoláš, Z., Ludvík, L.: Poradenství pro manažery a podnikatele A. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. - Warzecha, J.: Jak se stát úspěšným pojišťovacím poradcem. Praha, Grada Publishing, 2004.

Doporučená literatura:

- Prokopenko, J. – Kubr, M.: Management Development: A trainer’s Guide. 3rd edit. International Labour Office. Geneva – ILO, 1996. - Fudalinski, J. – Markiewicz, P.: Intangible Assets as a part of the competitive Potential of an Organization. 1st edit. Repronis, Ostrava, 2003. - Mikoláš, Z.: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millennium. 1st edit. Victoria, Krakow, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znát základní teoretické a legislativní znalosti. Pochopit podstatu, úlohu a funkce. Identifikovat hlavní cíle. Cena žebříček státní praxi, aby posoudily hlavní faktory, změnit status quo a znalosti, aby navrhla konkrétní postupy. Pochopit a porozumět povaze vlastníka/poradce, ekonomické rozhodování, vedení a řízení v poradenství. Seznámeni s teorií a praxí poradenství, aplikovat teoretické poznatky do praktické návrhy a doporučení fiktivní poradenské společnosti (semestrální práce). zpracování seminární práce, průběžné testy, zápočet, zkouška

E-learning

Informace, zdroje, úkoly a průběžné testy jsou k dispozici v Moodle.

Další požadavky na studenta

- POCZATKOVÁ, Blanka, Zdeněk MIKOLÁŠ, Ladislav LUDVÍK, L. Poradenství pro manažery a podnikatele A. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 194 s. ISBN 978-80-248-1420-9. - ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla. (Neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život). 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 254 s. 978-80-251-1658-6. - Písemné opory přednášejících a cvičících (vč. seznamu aktuálních pramenů) + moodle.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pojetí poradenství pro podnikatele a managery jako profese Typologie poradenství Poradenství v podnikání – kultura a etika Základní techniky práce poradce – komunikace a přístupy ke klientovi Verbální a neverbální komunikace s klientem Základní otázky organizace práce poradce Výklad ke zvládnutí pěti základních fází poradenského procesu Specifika ve vybraných segmentech podnikání a řízení podniku Poradenství jako obchodní a procesní činnost Poradenské projekty a stanovení honorářů Mezinárodní faktory poradenství v podnikání a managementu Profesní růst poradce Soudobé poznatky z poradenské praxe Podpora a poradenství pro podnikovou sféru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku