152-0394/06 – Poradenství pro manažery a podnikatele A (PMP A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní teoretické a legislativní poznatky o poradenství. 2. Rozumět podstatě, rolím a funkcím poradce. 3. Určit hlavní a dílčí cíle poradenské firmy. 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání poradenské činnosti. 5. Uchopit a pochopit podstatu práce poradce. 6. Obeznámit s teorií a praxí poradenství, aplikovat teoretické poznatky do praktických doporučení fiktivní poradenské firmy (semestrální práce).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení se základy profesionálního poradenství pro podnikatele a managery. Předmět doplňuje mozaiku předmětů nově koncipovaného oboru Ekonomika podniku, přičemž se soustřeďuje na obsah i management poradenské služby. Předmět podává základní informace k profesi interního nebo externího poradce v podnikání a řízení podniků. Předmět je postaven na týmovou práci ve virtuální (fiktivní) poradenské firmě. Předmět je vhodný rovněž pro obory a specializace související s poradenskými službami, podnikáním a managementem.

Povinná literatura:

- POCZATKOVÁ, Blanka, Pavlína KLUMPAROVÁ a Renáta NEŠPORKOVÁ. Poradenství pro podnikání. Vyd. 1. Havířov: in-PRESS CZ, 2014, 156 s. ISBN 978-80-905178-3-7. - POCZATKOVÁ, Blanka, Zdeněk MIKOLÁŠ a Ladislav LUDVÍK. Poradenství pro manažery a podnikatele. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2007, 194 s. Studijní opora pro distanční vzdělávání. ISBN 978-802-4814-209. - MIKOLÁŠ, Zdeněk a Blanka POCZATKOVÁ. Základy práce poradce v podnikání: pomůcka pro poradce v podnikání. Vyd. 1. Háj ve Slezsku-Lhota: MAJ, 77 s. ISBN 80-864-5800-8. - Kubr, M.: Jak si vybrat poradce. Praha: Management Press, 1994. - Cohen, A. W.: Staňte se úspěšným poradcem. Brno: CP Books, a.s., 2005. - Gabura, J., Pružinská, J.: Poradenský proces. Praha. Sociologické nakladatelství, 1995. - Poczatková, B., Mikoláš, Z., Ludvík, L.: Poradenství pro manažery a podnikatele A. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. - Warzecha, J.: Jak se stát úspěšným pojišťovacím poradcem. Praha, Grada Publishing, 2004.

Doporučená literatura:

- Prokopenko, J. – Kubr, M.: Management Development: A trainer’s Guide. 3rd edit. International Labour Office. Geneva – ILO, 1996. - Fudalinski, J. – Markiewicz, P.: Intangible Assets as a part of the competitive Potential of an Organization. 1st edit. Repronis, Ostrava, 2003. - Mikoláš, Z.: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millennium. 1st edit. Victoria, Krakow, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

a)vypracování semestrální práce b)zápočet ze cvičení c)ústní zkouška

E-learning

Písemné opory přednášejících a cvičících (vč. seznamu aktuálních pramenů) + moodle.

Další požadavky na studenta

vypracování semestrální práce a zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu:  Pojetí poradenství pro podnikatele a managery jako profese  Typologie poradenství  Poradenství v podnikání – kultura a etika  Základní techniky práce poradce – komunikace a přístupy ke klientovi Verbální a neverbální komunikace s klientem Základní otázky organizace práce poradce Výklad ke zvládnutí pěti základních fází poradenského procesu Specifika ve vybraných segmentech podnikání a řízení podniku Poradenství jako obchodní a procesní činnost Poradenské projekty a stanovení honorářů Mezinárodní faktory poradenství v podnikání a managementu Profesní růst poradce Soudobé poznatky z poradenské praxe Podpora a poradenství pro podnikovou sféru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  25 3
Rozsah povinné účasti: zápočet a zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní