152-0395/03 – Podnikání malé a střední firmy (PMSF-P)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní teoretické a legislativní poznatky o MSP 2. Rozumět podstatě, rolím a funkcím MSP 3. Určit hlavní a dílčí cíle MSP 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání MSP, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní rozvoj MSF 5. Uchopit a pochopit podstatu vlastníka v MSF, ekonomického rozhodování, vedení a řízení procesů v MSF 6. Obeznámit s teorií a praxí MSF, aplikovat teoretické poznatky do praktických návrhů a doporučení fiktivní firmy (semestrální práci)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje mozaiku předmětů studijní specializace Ekonomika podniku do specifické roviny malé a střední firmy. Přednášky jsou zaměřeny na rozšíření poznatků studentů z předmětu ekonomiky a managementu podniku o typická specifika malého a středního podnikání.

Povinná literatura:

BLECHARZ, Pavel, Hana ŠTVERKOVÁ a Dagmar ZINDULKOVÁ. Poradenství: Založení a řízení poradenské firmy. Praha: Ekopress, 2013. 144 s. ISBN 978-80-86929-941. SVOBODOVÁ, Ivana a Michal ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: Jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. 227 s. ISBN 80-271-04076. ŠTVERKOVÁ, Hana. The SMEs competitiveness & service quality evaluating not only in the CZ. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 176 s. ISBN 978-3-659-47457-6.

Doporučená literatura:

SRPOVÁ, Jitka a kol. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-4642-5. VEBER, Jaromír, Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Anotace přednášek, semestrální týmová práce, testy - zápočet, zkouška.

E-learning

moodle.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Znalost látky podnikové ekonomiky. Vypracování eseje: podnikatelský záměr. Aktivní účast na seminářích, 80% .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Þ Postavení a role malého a středního podnikání ve společnosti /MSP/ Þ Projevy globalizace a členství ČR v EU v MSP a typologie MSP Þ Právní rámec a etika MSP Þ Podnikatelská filozofie, identita a integrita malé a střední firmy /MSF/ Þ Strategie a specifika managementu v MSF Þ Specifika podnikatelského prostředí a marketing MSF Þ Daně, poplatky, účetnictví a dokumentace MSF Þ Základy provozní ekonomiky MSF Þ Financování MSF Þ Specifika plánování a řízení MSF Þ Organizace práce a lidské zdroje v MSF Þ MSF a její vztahy k bance, vč. podpory MSP v kontextu s členstvím ČR v EU Þ MSF a synergické podnikání (sítě, klastry, aliance, ameby, konsorcia aj.) Þ Aktuální témata MSP Þ Podnikatel (MSF) v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: 80% cvíčení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku