152-0409/01 – Small and medium business (MaSP)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits4
Subject guarantorIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Subject version guarantorIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2023/2024
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB305 Ing. Andrea Kolková, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Knows the basic theoretical and legislative knowledge of the SME 2. Understand the nature, role and functions of SMEs 3. Identify the main targets SMEs 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and the knowledge of SMEs, to propose specific procedures for the effective development of MSF 5. Grasp and understand the nature of the owner of MSF, economic decision-making, leadership and management in MSF 6. Familiar with the theory and practice MSF, to apply the theoretical knowledge into practical proposals and recommendations fictitious company (semester work)

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course is aimed at further development of knowledge provided to students in the field of Entrepreneurship and Management that will be extended by lectures in the field of Small and Medium – sized Enterprises (businesses). In tutorials students learn to be well versed in given problems through skilled discussion, written reports and seminar papers and learn to work with special literature as well, i.e.: the entrepreneurial perspective, starting a new venture and developing the business, financing a new venture, marketing the new venture, managing the new venture. 

Compulsory literature:

STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL a kol. Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize. Praha: GRADA Publishing, 2020. 200 s. ISBN 978-80-271-1666-9. SVOBODOVÁ, Ivana a Michal ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: Jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. 227 s. ISBN 80-271-04076. ŠTVERKOVÁ, Hana. Konkurenceschopný malý a střední podnik. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 2021. 170 s. ISBN 978-80-88328-12-4.

Recommended literature:

FINCH, Brian. Jak napsat dobrý podnikatelský záměr: postupy a tipy, které vám pomohou získat podporu pro vaše nápady a podnikatelské plány. Přeložil Petr FLORIAN. V Brně: Lingea, 2020. Vstříc úspěchu. ISBN 978-80-7508-623-5. SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1528-0. TOREN, Adam a Matthew TOREN. Jak založit vlastní podnik: staň se podnikatelem!. Přeložil Tomáš POKORNÝ. Praha: Svojtka & Co, 2018. Pro (ne)chápavé. ISBN 978-80-256-2217-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

credit - 80% attendance, seminar papers, presentations

E-learning

Other requirements

Knowledge in the subject business management. Writing an essay: a business plan. Active participation in seminars.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- The position and role of small and medium-sized enterprises in the company / MSP / - Speeches globalization and membership in the EU in SMEs and SME typology - Business philosophy, identity and integrity of small and medium enterprises / MSF / - Business Plan - Basics of operating economy MSF - MSF and its relations with the bank, incl. support for SMEs in the context of membership of the Czech Republic in the EU - Family Business - MSF and synergistic business (networks, clusters, alliances, amoebas, consortia, etc.) - Transforming a small business - Entrepreneurship, leadership and competitiveness - World of entrepreneurship and women (generate policy specific business women, etc.) - Current issue

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: 80%

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Consultation, submission and presentation of the term paper

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - K - cs 2021/2022 Part-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2020/2021 Summer
2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2014/2015 Summer
2013/2014 Summer