152-0417/03 – Ochrana spotřebitele (OS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKF, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět informuje o vývoji ochrany spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích Evropské unie a v České republice. Vysvětluje základní práva spotřebitelů, postup při jejich uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě nových produktů. Vyhodnocuje mj. konkrétní praktické příklady a modelové situace, které poskytnou studentům možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých problémů v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečných výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vyučovaný předmět analyzuje postavení a specifika spotřebitele v ČR a EU. Zahrnuje odbornou terminologii, rozbor základních zákonů, nařízení a předpisů týkajících se ochrany spotřebitele a objasňuje roli spotřebitelů v normalizaci a jeho účast v normalizačním procesu.

Povinná literatura:

BĚLOHLÁVEK, A. J. Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení. Praha: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-80-7179-297-0. BĚLOHLÁVEK, A. J. Consumer protection in arbitration. Huntington: Juris Publishing, 2012. ISBN 978-1-937518-12-7. KLABUSAYOVÁ, N., R. BURDILÁKOVÁ a J. ZLÁMALOVÁ. Ochrana spotřebitele, geneze a současnost. VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2037-8.

Doporučená literatura:

HAVLÍK, R. Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu: implementace směrnic o ochraně spotřebitele 85/577/EHS (smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory) a 97/7/ES (smlouvy uzavřené na dálku) v zemích EU a změny v nové harmonizační směrnici o ochraně spotřebitele 2011/83/EU . Ostrava: Key Publishing, 2012, 156 s. ISBN 978-80-7418-095-8. KINDL, M. a A. ROZEHNAL. Nový občanský zákoník: problémy a úskalí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 303 s. ISBN 978-80-7380-516-6. KLABUSAYOVÁ, N. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, ISBN 978-80-7552-371-6 (brož.). ISBN 978-80-7552-372-3 (e-pub). 216 s. VEČEŘA, J. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-34-2. 266 str. VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-7478-984-7 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů Časopisy: D – Test- časopis pro spotřebitele, Příloha MF Dnes „TEST“.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový 100% test

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí vykonat zápočtový test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vstup do problematiky ochrany spotřebitele 2.Cíle a principy spotřebitelské politiky 3.Legislativa ochrany spotřebitele v Evropské unii 4.Mezinárodní a evropské instituce spotřebitelů 5.Ochrana spotřebitele v členských zemích EU 6.Ochrana spotřebitele v České republice 7.Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 8.Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 9.Zákon č. 40/1995 Sb.,o regulaci reklamy 10.Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 11.Legislativní rámec ČR a EU v oblasti technické harmonizace. 12.Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 13.Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 14.Postupy při prokazování shody s požadavky norem. Značky shody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku