152-0417/03 – Ochrana spotřebitele (OS)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMT, EKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA15 doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět informuje o vývoji ochrany spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích Evropské unie a v České republice. Vysvětluje základní práva spotřebitelů, postup při jejich uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě nových produktů. Vyhodnocuje mj. konkrétní praktické příklady a modelové situace, které poskytnou studentům možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých problémů v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečných výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vyučovaný předmět analyzuje postavení a specifika spotřebitele v ČR a EU. Zahrnuje odbornou terminologii, rozbor základních zákonů, nařízení a předpisů týkajících se ochrany spotřebitele a objasňuje roli spotřebitelů v normalizaci a jeho účast v normalizačním procesu.

Povinná literatura:

KLABUSAYOVÁ, Naděžda. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7552-371-6. VÍTOVÁ, Blanka: Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 364 s. ISBN 978-80-7478-984-7. JURČOVÁ, Monika. Spotrebiteľské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-987-1. MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-745-3. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-625-0. Vítová, Blanka a Markéta Etlíková. Nekalé obchodní praktiky. Praha: Wolters Kluwer, 2017,120 s. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Časopisy: D – Test-časopis pro spotřebitele, Příloha MF Dnes „TEST“.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový 100% test

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí vykonat zápočtový test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vstup do problematiky ochrany spotřebitele 2.Cíle a principy spotřebitelské politiky 3.Legislativa ochrany spotřebitele v Evropské unii 4.Mezinárodní a evropské instituce spotřebitelů 5.Ochrana spotřebitele v členských zemích EU 6.Ochrana spotřebitele v České republice 7.Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 8.Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 9.Zákon č. 40/1995 Sb.,o regulaci reklamy 10.Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 11.Legislativní rámec ČR a EU v oblasti technické harmonizace. 12.Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 13.Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 14.Postupy při prokazování shody s požadavky norem. Značky shody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        zápočet Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní