152-0422/02 – Podniková ekonomika (PE)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
C1V30 Dr.Ing. Zuzana Čvančarová
LUK50 doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi kurzu získají základní znalosti týkající se podniku a jeho funkcí, základy manažerských dovedností ve strategickém a finančním řízení, ale také v oblasti řízení výroby, dodavatelů a personálním řízení. Navíc získají i dovednosti a kompetence pro fundamentální činnosti v oblasti ekonomiky podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti zde získají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku, seznámí se s podnikovými hodnototvornými procesy a s měřením hospodárnosti a výkonnosti podnikových činností. Hlavní témata (osnova) přednášek: 1. Úvod do podnikové ekonomiky. 2. Typologie podniků a společností. 3. Okolí podniku a podnikatelské prostředí. 4. Životní cyklus podniku a jeho fáze. 5. Kapitálová a majetková struktura podniku. 6. Ekonomická efektivnost podniku a její základní kategorie. 7. Organizování a organizační struktura podniku. 8. Strategické řízení podniku. 9. Finanční řízení podniku. 10. Výrobní činnost podniku. 11. Řízení nákupu. 12. Prodej a marketing. 13. Personální řízení. 14. Moderní trendy v řízení podniků a vstup podniků na zahraniční trhy.

Povinná literatura:

BREALEY, Richard et al. Fundamentals of corporate finance. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 649 p. ISBN 978-1-260-01395-5. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2021. 172 s. ISBN 978-80-271-3124-2. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2020. 480 s. ISBN 978-80-271-1701-7.

Doporučená literatura:

KURATKO, Donald F. Entrepreneurship: theory, process, practice. Tenth edition. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-57624-7. STRAKOVÁ, J., J. VÁCHAL, M. VOCHOZKA, Z. CAHA, P. PÁRTLOVÁ, R. VANÍČKOVÁ, I. KMECOVÁ, J. URBAN a S. BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR – současnost a vize. Praha: Grada, 2020. 200 s. ISBN 978-80-271-1747-5. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. Základy úspěšného podnikání: průvodce začínajícího podnikatele. Praha: Grada, 2019. 248 s. ISBN 978-80-271-2182-3. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada, 2018. 256 s. ISBN 978-80-271-0689-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet – povinná docházka + zápočtový test

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87973

Další požadavky na studenta

klasifikovaný zápočet – povinná docházka + zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti zde získají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku, seznámí se s podnikovými hodnototvornými procesy a s měřením hospodárnosti a výkonnosti podnikových činností. Hlavní témata (osnova) přednášek: 1. Úvod do podnikové ekonomiky. 2. Typologie podniků a společností. 3. Okolí podniku a podnikatelské prostředí. 4. Životní cyklus podniku a jeho fáze. 5. Kapitálová a majetková struktura podniku. 6. Ekonomická efektivnost podniku a její základní kategorie. 7. Organizování a organizační struktura podniku. 8. Strategické řízení podniku. 9. Finanční řízení podniku. 10. Výrobní činnost podniku. 11. Řízení nákupu. 12. Prodej a marketing. 13. Personální řízení. 14. Moderní trendy v řízení podniků a vstup podniků na zahraniční trhy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zápočtový test, účast na tutoriálech 50 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.