152-0495/01 – Business of SME (PMSF-K)

Gurantor departmentDepartment of Business AdministrationCredits5
Subject guarantorIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Subject version guarantorIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KRI13 Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Knows the basic theoretical and legislative knowledge of the SME 2. Understand the nature, role and functions of SMEs 3. Identify the main targets SMEs 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and the knowledge of SMEs, to propose specific procedures for the effective development of MSF 5. Grasp and understand the nature of the owner of MSF, economic decision-making, leadership and management in MSF 6. Familiar with the theory and practice MSF, to apply the theoretical knowledge into practical proposals and recommendations fictitious company (semester work)

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course builds on knowledge gained from a wide range of economic subjects and develops formal knowledge about the basic business skills in the theoretical and practical level. Lectures are focused to expand knowledge about entrepreneurship and business methodology. The exercises are focused on understanding and developing individual skills. Teaching aims to manage core business approaches and methods in practice.

Compulsory literature:

BRIDGE, Simon a Ken O'NEILL. Understanding enterprise: entrepreneurs & small business. Fifth edition. London: Palgrave, 2018. ISBN 978-1-137-58454-0. SVOBODOVÁ, Ivana a Michal ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: Jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. 227 s. ISBN 80-271-04076. ŠTVERKOVÁ, Hana. Konkurenceschopný malý a střední podnik. Uherské Hradiště: Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 2021. 170 s. ISBN 978-80-88328-12-4.

Recommended literature:

SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1528-0. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena. Základy úspěšného podnikání: průvodce začínajícího podnikatele. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-1160-2. TOREN, Adam a Matthew TOREN. Jak založit vlastní podnik: staň se podnikatelem!. Přeložil Tomáš POKORNÝ. Praha: Svojtka & Co, 2018. Pro (ne)chápavé. ISBN 978-80-256-2217-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Anotace přednášek, semestrální týmová práce, testy - zápočet, zkouška.

E-learning

Other requirements

Evaluation of acquired knowledge to verify ongoing compliance with a written test (about half of the semester) and Writing an essay: 10 pages - a business plan.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st The status and role of small and medium-sized business in the company / SME / 2nd Business Planning and business Plan in the SMEs 3rd Speeches of globalization and the CZE membership in the EU in the typology of SMEs 4th Legal framework and ethics of SMEs 5th Business philosophy, identity and integrity of small and medium-sized companies 6th Specific business environment and marketing in the SMEs 7th MSF and its relationship to the bank, inc. support for SMEs in the context of membership of the EU 8th Taxes, fees, accounting and documents in the SMEs 9th Operating economy and financing in the SMEs 10th Work organization and HRM in the SMEs 11th SMEs and synergistic business (networks, clusters, amoebas,alliances, etc.) 12th Current topics for SMEs

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  21
        Examination Examination 60  30 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.