152-0500/02 – Podniková ekonomika A (BE A)

Garantující katedraKatedra podnikové ekonomiky a právaKredity5
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jedná se o průřezový předmět, který studentům umožní získat nejnovější aktuální vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti se v průběhu semestrálního studia daného předmětu seznámí s celou základní problematikou podnikové ekonomiky. V rámci přednášek si studenti osvojí poznatky o základních kategoriích podnikové ekonomiky, založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznámí s jednotlivými podnikovými funkcemi. V celém výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si pak studenti dále prohlubují studiem v navazujících předmětech vyšších ročníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jedná se o průřezový předmět, který poskytuje základní teoretické znalosti o podniková ekonomice. Studenti získají znalosti o založení, vývoji, provozování a ukončení podnikání. Studenti se seznámí s podnikáním jednotlivce. Je zdůrazněn ekonomický aspekt problematiky a důraz je kladen na osvojení odborné terminologie. Studenti rozšiřují své znalosti v odborných předmětech v následujících kurzech.

Povinná literatura:

1. KAŠÍK, Josef. Fundamentals of business economics. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, viii, 118 s. ISBN 978-80-248-3160-2. 2. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship: theory, process, practice. Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. 3. NEEDLE, David. Business in context: an introduction to business and its environment. Andover: South-Western Cengage Learning, 2010.

Doporučená literatura:

1.LAWRENCE M. Akwetey. Business administration for students and managers. Bloomington: Trafford, 2011. ISBN 9781426917769. 2.FANDEL, Günter. Modern concepts of the theory of the firm: managing enterprises of the new economy. Berlin: Springer, 2004. 3.McHugh, S., Nickels, W., McHugh, J. Understanding Business. New York: Mc Graw-Hill/Irwin, 2010. 978-0-07-735546-3 4.PALEPU, Krishna G. et al. Business Analysis and Valuation: Text and Cases. London: Thomson, 2007. 5.STEINGOLD, Fred S. Legal guide for starting & running a small business. Berkeley: Nolo, 2009 6.BRIDGE, Simon and K. ONeill. Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012 ISBN 9781137104281.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl prokázat základní znalost ekonomiky podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí podnikové ekonomiky a vymezení základních pojmů, cíle a funkce podniku 2. Typologie podniků a organizací, podnikatelské prostředí, okolí podniku 3. Životní cyklus podniku 4. Kapitálová a majetková výstavba podniku 5. Efektivnost podniku – výnosy, náklady, HV 6. Finanční řízení podniku 7. Organizace, organizační struktury 8. Marketing v podniku 9. Cena produktu a základní metodologie tvorby ceny. 10. Personální činnosti podniku 11. Specifika malých a středních podniků 12. Strategie podniku 13. Výrobní procesy v podniku. 14. Nové směry úspěšného rozvoje podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní