152-0500/02 – Podniková ekonomika A (BE A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jedná se o průřezový předmět, který studentům umožní získat nejnovější aktuální vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti se v průběhu semestrálního studia daného předmětu seznámí s celou základní problematikou podnikové ekonomiky. V rámci přednášek si studenti osvojí poznatky o základních kategoriích podnikové ekonomiky, založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznámí s jednotlivými podnikovými funkcemi. V celém výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si pak studenti dále prohlubují studiem v navazujících předmětech vyšších ročníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

It`s cross-sectional subject which provides basic theoretical knowledge about business economics. Students obtain knowledge about foundation, development, operation and termination of a business. Students acquaint with individual business activities as well. The economic aspect of the issues is emphasized and the accent is put on acquirement of the specialized terminology. Students further extend their knowledge in special subjects in the following courses.

Povinná literatura:

1. KAŠÍK, Josef. Fundamentals of business economics. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, viii, 118 s. ISBN 978-80-248-3160-2. 2. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship: theory, process, practice. Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. 3. NEEDLE, David. Business in context: an introduction to business and its environment. Andover: South-Western Cengage Learning, 2010.

Doporučená literatura:

1.LAWRENCE M. Akwetey. Business administration for students and managers. Bloomington: Trafford, 2011. ISBN 9781426917769. 2.FANDEL, Günter. Modern concepts of the theory of the firm: managing enterprises of the new economy. Berlin: Springer, 2004. 3.McHugh, S., Nickels, W., McHugh, J. Understanding Business. New York: Mc Graw-Hill/Irwin, 2010. 978-0-07-735546-3 4.PALEPU, Krishna G. et al. Business Analysis and Valuation: Text and Cases. London: Thomson, 2007. 5.STEINGOLD, Fred S. Legal guide for starting & running a small business. Berkeley: Nolo, 2009 6.BRIDGE, Simon and K. ONeill. Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012 ISBN 9781137104281.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl prokázat základní znalost ekonomiky podniku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí podnikové ekonomiky a vymezení základních pojmů, cíle a funkce podniku 2. Typologie podniků a organizací, podnikatelské prostředí, okolí podniku 3. Životní cyklus podniku 4. Kapitálová a majetková výstavba podniku 5. Efektivnost podniku – výnosy, náklady, HV 6. Finanční řízení podniku 7. Organizace, organizační struktury 8. Marketing v podniku 9. Cena produktu a základní metodologie tvorby ceny. 10. Personální činnosti podniku 11. Specifika malých a středních podniků 12. Strategie podniku 13. Výrobní procesy v podniku. 14. Nové směry úspěšného rozvoje podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku