152-0501/02 – Podniková ekonomika I (BA I)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity6
Garant předmětuIng. Jiří Franek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
PET35 doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Znát základní teoretické poznatky z oblasti ekonomiky podniku a podnikání. 2. Pochopit základy z oblasti podniku, podnikání a podnikatelského prostředí. 3. Jmenovat hlavní a dílčí cíle předmětu v současných podmínkách podnikání. 4. Porozumět základním principům ekonomiky podniku. 5. Zvládnout a pochopit základy ekonomického rozhodování, vedení a řízení procesů v současném podnikatelském prostředí. 6. Seznámit s teorii a praxí z oblasti ekonomiky podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

T1. Základní rámec podnikání T2. Podnikatelské prostředí T3. Základní charakteristiky podnikatele T4. Zahájení a rozvoj podnikání T5. Organizační aspekty podnikání T6. Inovace a jejich řízení T7. Firemní strategie a plánování T8. Řízení a vedení T9. Výroba a řízení operací T10. Marketing a řízení prodeje T11. Manažerská simulační hra

Povinná literatura:

NEEDLE, D. Business in Context: An Introduction to Business and Its Environment. Thomson, 2004. 646 p. ISBN 9781861529923. IRELAND DUANE R., HOSKISSON ROBERT E., HITT MICHAEL A. The management of strategy: concept. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. 405 p. ISBN 978-0-538-75321-0 . WHEELEN THOMAS L., HUNGER DAVID J. Strategic management and business policy: toward global sustainability Upper Saddle River: Pearson Education, 2012. 911 p. ISBN 978-0-13-257020-6. DONALD F. KURATKO Entrepreneurship: theory, process, practice. Mason: South-Western Cengage Learning, 2009. 544 p. ISBN 978-0-324-59091-3.

Doporučená literatura:

APPLEBY, ROBERT C. Modern Business Administration. Financal Times Management, 1994. 512 p. ISBN-13: 978-0273602828. HISRICH, ROBERT D., PETERS, MICHAEL P., SHEPHERD, DEAN A. Entrepreneurship. McGraw-Hill/Irwin, 2006. 648 p. ISBN 9780073210568. NICKELS WILLIAM G., MCHUGH JAMES M., MCHUGH SUSAN M. Understanding business. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2010. 569 p. ISBN 978-0-07-131410-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají úkoly.

E-learning

Kurz: 152-0501 Business Administration I

Další požadavky na studenta

- Studenti řeší případové studie

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní koncept podnikání a podnikové ekonomiky 2. Podnikatelské prostředí 3. Soudobé trendy v podnikání 4. Vznik a rozvoj podniku 5. Organizační aspekty podnikání 6. Inovace a strategický management 7. Strategie a plánování 8. Řízení a vedení lidí 9. Řízení výroby 10. Marketing a řízení prodeje 11. Management podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (55) 43
        zkouška Ústní zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku