152-0503/03 – Logistika A (LOG A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu studenti: - získají poznatky o cílech a principech logistiky, o náplni základních logistických aktivit a oblatech rozhodování v logistice, - pochopí a budou schopni vysvětlit, jaký vliv má způsob organizace a řízení toků v logistice na úroveň logistických služeb a logistické náklady, také vysvětlit konfliktnost kritérií v logistice. - budou schopni řešit základní jednoduché úlohy z oblasti řízení zásob, stanovení průběžné doby, hledání kapacitních úzkých míst a určování pořadí výhodnosti výrobků na úzkém místě, určování pořadí úkolů, - budou schopni analyzovat vliv zásob na finanční veličiny, strukturu zásob pomocí metody ABC, srovnávat různé typy distribučních cest a druhů dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Vymezení logistiky, poslání a principy logistického managementu. 2. Typické logistické aktivity. 3. Úroveň logistický služeb. Logistické náklady. Ekonomické vyvažování v logistice. 4. Stanovení velikosti dávek, model optimální dávky. 5. Plánování a analýza průběžné doby. 6. Řízení zásob: důvody pro držení zásob, klasifikace zásob podle funkcí, model doplňování zásob. 7. Klasifikace ABC a její implementace v řízení zásob. 8. Plánování výroby: principy, výrobní program, agregátní plánováí, hlavní výrobní plán, kapacitní bilancování, rozvrhování. 9. Sychronizace v logistice, teorie omezení. 10. Logistika v distribuci: konsolidace a dekonsolidace, distribuční náklady, cross docking, hub and spoke, poskytovatelé logistických služeb. 11. Sledovatelnost v logistice a nástroje automatické identifikace.

Povinná literatura:

Předmět je vyučován v angličtině.

Doporučená literatura:

Předmět je vyučován v angličtině.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné studium doplňkových materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení logistiky, poslání a principy logistického managementu. 2. Typické logistické aktivity. 3. Úroveň logistických služeb. Logistické náklady. Logistické vyvažování. 4. Stanovení velikosti dávek, model optimální velikosti dávky. 5. Plánování a analýza průběžné doby. 6. Řízení zásob: důvody pro držení zásob, klasifikace funkcí zásob, model doplňování zásob. 7. Klasifikace ABC a její využití v řízení zásob. 8. Plánování výroby a rozvrhování. 9. Synchronizace v logistice, teorie omezení. 10.Management štíhlosti. 11. Logistika v distribuci: sdružování a rozdružování, náklady na distribuci, cross docking, hub a spoke, poskytovatelé logistických služeb.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.