152-0507/01 – Podniková ekonomika (BE)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE50 doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jedná se o průřezový předmět, který studentům umožní získat nejnovější aktuální vědomosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti se v průběhu semestrálního studia daného předmětu seznámí s celou základní problematikou podnikové ekonomiky. V celém výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si pak studenti dále prohlubují studiem v navazujících předmětech vyšších ročníků. 1. Úvod do podnikové ekonomiky a podnikání. 2. Typologie podnikatelských subjektů. 3. Životní cyklus podniku. 4. Majetková a kapitálová struktura podniku. 5. Podnikatelské prostředí. 6. Podnikatelský plán a strategie. 7. Marketing a management podniku. 8. Personální činnost podniku. 9. Finanční řízení podniku. 10. Efektivnost podniku. 11. Specifika malých a středních podniků. 12. Řízení výroby a provozu. 13. Nové formy podnikání. 14. Trendy v podnikání.

Povinná literatura:

KAŠÍK, J., J. PETERKOVÁ and Z. WOZNIAKOVÁ. Fundamentals of business economics. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, viii. ISBN 978-80-248-3160-2. KURATKO, D. F. Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice. 9th ed. Mason, USA: South-Western College Pub, 2013. ISBN 978-1-285-05175-8. NICKELS, W. G., J. M. McHUGH and S. M. McHUGH. Understanding Business. 9th ed. New York, McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-735546-3.

Doporučená literatura:

BRIDGE, Simon and K. ONEILL. Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-11-371-0428-1. ŠTVERKOVÁ, Hana. The SMEs competitiveness & service quality evaluating not only in the CZ. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-47457-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zápočet - povinná docházka + test zkouška - písemná

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studenti zde získají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku, seznámí se s podnikovými hodnototvornými procesy a s měřením hospodárnosti a výkonnosti podnikových činností. Hlavní témata (osnova) přednášek: 1. Úvod do podnikové ekonomiky. 2. Typologie podniků a společností. 3. Okolí podniku a podnikatelské prostředí. 4. Životní cyklus podniku a jeho fáze. 5. Kapitálová a majetková struktura podniku. 6. Ekonomická efektivnost podniku a její základní kategorie. 7. Organizování a organizační struktura podniku. 8. Strategické řízení podniku. 9. Finanční řízení podniku. 10. Výrobní činnost podniku. 11. Řízení nákupu. 12. Prodej a marketing. 13. Personální řízení. 14. Moderní trendy v řízení podniků a vstup podniků na zahraniční trhy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: Cvičení - 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku