152-0509/02 – Malé a střední podnikání (SME)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětuIng. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STV02 Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Znát základní teoretické poznatky o MSP 2. Pochopit podstatu, role a funkce MSP 3. Pochopit hlavní cíle MSP 4. Efektivní rozvoj MSP 5. Porozumění podstate osobnosti podnikatele MSP, ekonomické rozhodování, vedení a řízení MSP 6. Znalost teorie a praxe MSF, aplikace teoretických poznatků do praktických návrhů a doporučení fiktivní firmy (semestrální práce)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje mozaiku předmětů nově koncipovaného oboru Ekonomika podniku do specifické roviny malé a střední firmy. Přednášky jsou zaměřeny na rozšíření poznatků studentů z předmětu ekonomiky a managementu podniku o typická specifika malého a středního podnikání.

Povinná literatura:

ŠTVERKOVÁ, Hana. The SMEs competitiveness & service quality evaluating not only in the CZ. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publshing, 2013. ISBN 978-3-659-47457-6.

Doporučená literatura:

ŠTVERKOVÁ, Hana. The SMEs competitiveness & service quality evaluating not only in the CZ. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publshing, 2013. ISBN 978-3-659-47457-6. HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Entrepreneurship. Starting, Developing and Managing a New Enterprise. 3rd edit. Irwin, McGraw Hill, 1995. ISBN 0-256-14147-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost látky podnikové ekonomiky. Vypracování eseje: podnikatelský záměr. Aktivní účast na seminářích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Postavení a role malého a středního podnikání ve společnosti /MSP/ Projevy globalizace a členství ČR v EU v MSP a typologie MSP Právní rámec a etika MSP Podnikatelská filozofie, identita a integrita malé a střední firmy /MSF/ Strategie a specifika managementu v MSF Specifika podnikatelského prostředí a marketing MSF Daně, poplatky, účetnictví a dokumentace MSF Základy provozní ekonomiky MSF Financování MSF Specifika plánování a řízení MSF Organizace práce a lidské zdroje v MSF MSF a její vztahy k bance, vč. podpory MSP v kontextu s členstvím ČR v EU MSF a synergické podnikání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku