152-0542/02 – Podniková diagnostika (BD)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel BlecharzGarant verze předmětuIng. Josef Kašík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA135 Ing. Jiří Franek, Ph.D.
KAS20 Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu jsou: 1) klasifikovat strukturu podniků a dalších organizací pro účely diagnózy, 2) naučit se aplikovat systémové myšlení, 3) analyzovat finanční zdraví podniku, 4) stanovit hodnotu podniku, 5) analyzovat potenciály podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni se základy podnikové diagnostiky a naučí se klasifikovat a strukturovat podnik a jiné organizace pro potřeby jejich diagnostikování, zavést na podniku systém včetně jeho dekompozice na dílčí subsystémy. Studenti budou umět analyzovat a vyhodnotit finanční zdraví podniku a ocenit podnik pomocí různých metod. Dále jsou studenti seznámeni s metodami identifikace, analýzy a hodnocení hlavních faktorů v rámci diagnostiky podnikatelského prostředí. Budou umět identifikovat, analyzovat a hodnotit silné a slabé stránky podniku a aplikovat použitelné analogie z technické diagnostiky. Zároveň se seznámí s postupy a metodikami jak odhalit, třídit, hodnotit a řešit podnikové problémy.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1632-4. KALOUDA, František. Finanční a cost-benefit analýza podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 236 s. ISBN 978-80-7380-778-8. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 479 s. ISBN 978-80-271-1701-7.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert. ISBN 978-80-271-2020-8. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 165 s. ISBN 978-80-271-3124-2. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Čtvrté upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other particular requirements for the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle předmětu jsou:1)klasifikovat strukturu podniků a dalších organizací pro účely diagnózy,2)naučit se aplikovat systémové myšlení,3)analyzovat finanční zdraví podniku, 4)stanovit hodnotu podniku,5)aplikovat vybrané diagnostické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní